PKP Intercity unieważniło przetarg na dostawę składów push-pull

PKP Intercity unieważniło przetarg na dostawę składów push-pull

PKP Intercity unieważniło przetarg na dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity zamierzało przeznaczyć 5 412 569 736,00 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 7 824 714 650,47 zł brutto złożyło konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag.

Wartość oferty przekroczyła zaplanowany budżet o 44,57%, tj. o kwotę brutto 2 412 144 914,47 zł.

Mając na uwadze fakt, iż cena jedynej ważnej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. – poinformowało PKP Intercity.

Postępowanie na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych PKP Intercity ogłosiło 13 lipca 2021 r. Przewoźnik postawił przed wykonawcami szereg wymagać dotyczących zarówno lokomotyw jaki wagonów. W połowie sierpnia 2021 r. spółka poinformowała o wpłynięciu dziewięć wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W ramach dialogu uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie „Ankiety uczestnika dialogu technicznego […]”, opracowanej przez przewoźnika. Wtedy też przewoźnik poinformował o maksymalnej liczbie wagonów jakie może liczyć skład podając, że zakładana maksymalna konfiguracja to 10 wagonów środkowych oraz 1 wagon sterowniczy.

1 października 2021 r. PKP Intercity poinformowało, że siedem podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym konsorcjum Pesa Bydgoszcz i Newag.

W kwietniu 2022 r.„Kolejowy Portal”, informował, że konsorcjum: Alstom Pojazdy Szynowe oraz Bombardier Transportation wnioskowało o wykluczenie z postępowania polskiego konsorcjum.

Pod koniec lipca 2022 r. poznaliśmy specyfikację warunków zamówienia, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że PKP Intercity chce zakupić 38 wagonów sterowniczych „CAB” oraz 228 wagonów środkowych, w tym: 190 wagonów środkowych „UNI” oraz 38 wagonów środkowych „COMBO” jak również 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów typu push-pull, które będą homologowane na terenie Polski i Czech. Okazało się wówczas, że przewoźnik nie zaplanował strefy restauracyjnej a jedynie przestrzenią z dwiema maszynami vendingowymi. Decyzję przewoźnika tłumaczył wiceminister Rafał Weber.

Pociągi obsługiwane składami push-pull mają kursować z Warszawy w kierunku: Gdyni, Olsztyna, Białegostoku, Terespola, Lublina, Radomia, Kielc, Krakowa, Łodzi, Torunia i Bydgoszczy, a w okresie zwiększonego popytu na przewozy turystyczne w relacjach z/do Republiki Czeskiej.