Duże zmiany w zarządzie PKP Cargo

Duże zmiany w zarządzie PKP Cargo

Podczas środowego posiedzenia Rada Nadzorcza PKP Cargo dokonała istotnych zmian w składzie zarządu przewoźnika towarowego.

Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 24 kwietnia 2024 r. ze składu zarządu PKP Cargo:

  • Dariusza Seligę Prezesa Zarządu,
  • Marka Olkiewicza Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz z upływem dnia 25 kwietnia 2024 r.:
  • Macieja Jankiewicza Członka Zarządu ds. Finansowych i powierzenia mu obowiązków Prezesa Zarządu.

Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Jednocześnie w dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować:

  • Marcina Wojewódkę, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu,
  • Monikę Starecką, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć jej pełnienie obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych,
  • Pawła Miłka, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Członka Zarządu ds. Handlowych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Przypomnijmy, że 24 kwietnia Grupa PKP Cargo przedstawiła wyniki finansowe i operacyjne za 2023 r. Z opublikowanych danych wynika, że Grupa PKP Cargo przewiozła 82,7 mln ton ładunków, co oznacza spadek wolumenu o 17,9 mln ton rok do roku. Zysk netto wyniósł 82,1 mln zł, czyli o około 65 mln zł mniej niż w 2022 r.