Dlaczego w składach push-pull PKP IC nie będzie wagonów gastronomicznych?

Dlaczego w składach push-pull PKP IC nie będzie wagonów gastronomicznych?

Pod koniec lipca PKP Intercity opublikowało SWZ postępowania na dostawę składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami. Okazało się wówczas, że przewoźnik nie zaplanował strefy restauracyjnej a jedynie przestrzenią z dwiema maszynami vendingowym. O brak wagonów gastronomicznych w interpelacji do ministra infrastruktury zapytała posłana Paulina Matysiak.

Jak zauważa posłanka, pasażerowie mogą słusznie oburzają się na wieść o tym, że nawet na długich trasach, które te składy będą obsługiwać, w ofercie nie pojawi się wagon restauracyjny WARS.

– Automaty z przekąskami w żadnym stopniu nie zastąpi możliwości spożycia ciepłego i wartościowego posiłku podróżnym, którzy mają prawo się tego domagać podczas długiej, wielogodzinnej podróży. Wspomniane automaty mogą być dobrym rozwiązaniem, ale pasującym zdecydowanie bardziej do krótszych, regionalnych połączeń – dodaje Matysiak.

W ocenie posłanki, ta decyzja budzi kontrowersje również z tego względu, że składy push-pull będą mieć o wiele większą pojemność niż dotychczasowe pociągi PKP Intercity, a zatem pojawia się pytanie, czy wygospodarowanie miejsca na WARS jest naprawdę niemożliwe. Paulina Matysiak zapytała więc ministerstwo z czego wynika brak wagonów z ofertą gastronomiczną w składach push-pull w PKP Intercity

Rafał Weber, sekretarz stanu  w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśnił, że PKP Intercity inwestuje w nowy tabor w oparciu o długoterminową strategię produktową. Jak dodał w zakresie decyzji dotyczącej oferty gastronomicznej wzięto pod uwagę przede wszystkim:

  • średnią odległość, jaką pokonuje pasażer w kategorii pociągu (w EIP średnia podróż to ponad 1,5 razy więcej km niż w kategoriach IC/TLK), a co za tym idzie wymianę podróżnych. Pasażer na krótszych odcinkach nie wykazuje zainteresowania korzystaniem z pełnej usługi gastronomicznej. Dodatkowo pasażerowie podróżujący pociągami kategorii IC/TLK wykazują dużo mniejsze zainteresowanie ofertą gastronomiczną, co znajduje odzwierciedlenie w przesyłanych przez dostawcę usługi raportach ze sprzedaży;
  • badania marketingowe, które wskazują, że większość pasażerów wybierając połączenie IC/TLK nie zamierza skorzystać z usługi gastronomicznej;
  • badanie marketingowe analizujące potrzeby podróżnych w kontekście składów push-pull; zgodnie z jego wynikami 80% pasażerów pozytywnie oceniło pomysł wyposażenia pociągów w automaty vendingowe, prostotę korzystania, niezobowiązujący charakter (brak kontaktu z inną osobą), dostępność różnego rodzaju produktów;
  • wykorzystanie składów na trasach o różnej długości (zgodnie z pierwotnymi założeniami), jednak obsługujących podstawowo ruch około-aglomeracyjny, gdzie dostępność pełnej usługi gastronomicznej nie jest kwestią kluczową;
  • aktualną sytuację na rynku pracy (brak chętnych do pracy związanej z dostarczaniem podróżnym posiłków – czy to w formie obsługi dedykowanego wagonu, czy wózka mobilnego), rosnącąpopularność usług samoobsługowych oraz trendy wśród przewoźników europejskich.

Przedstawiciel resortu zaznaczył, że warunki projektu zakupu zakładały jak najmniejszą liczbę typów wagonów. W oparciu o to założenie opracowano trzy typy wagonów: wagon sterowniczy „CAB” z miejscami siedzącymi w 1. klasie, wagon uniwersalny „UNI” z miejscami siedzącymi w 2. Klasie oraz wagon „COMBO”, z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2. z przedziałem konduktorskim, strefą PRM, przestrzenią gastro z dwiema maszynami vendingowymi oraz strefą dla opiekunów z dziećmi.

Posłanka zapytała rownież jakie rodzaje automatów miałyby się pojawić we wspomnianych składach zamiast wagonów WARS. Rafał Weber odpowiedział, że na pokładzie pociągów znajdować się będą maszyny wendingowe, które serwować będą napoje gorące, napoje zimne oraz niesłodkie przekąski.

– Obecnie PKP Intercity jest na etapie postępowania przetargowego na świadczenie usług sprzedaży produktów z maszyn wendingowych w wagonach Combo oraz składach ED74. Do czasu wdrożenia usługi w składach push-pull, przewoźnik będzie posiadać znacznie więcej informacji dotyczącej zainteresowania i preferencji podróżnych w zakresie asortymentu i będzie dostosowywać ofertę do zapotrzebowania klientów – stwierdził Weber.

Paulina Matysiak dopytywała, czy jest brana pod uwagę możliwość uzupełnienia składów push-pull w wagony restauracyjne, a także czy specyfikacja wyklucza możliwość wygospodarowania w nich miejsca na pełnowymiarową obsługę gastronomiczną.

Wiceminister infrastruktury poinformował, że technicznie, wagony piętrowe typu push-pull będą miały możliwość łączenia z pozostałymi wagonami, w tym gastronomicznymi, stąd w razie potrzeby biznesowej istnieje możliwość uzupełnienia składu pociągu o wagon restauracyjny. Jednak wykonanie pełnego zaplecza restauracyjnego najprawdopodobniej doprowadziłoby do przekroczenia nacisków osiowych w takim pojeździe.

– Należy zauważyć, że zakup taboru piętrowego jest odpowiedzią na rosnący popyt na przewozy kolejowe, a w przypadku wygospodarowania jednego, pełnego pokładu dla strefy restauracyjnej, liczba miejsc zmniejszyłaby się o około 50-60, co stanowi ok. 8% wszystkich miejsc w pociągu, a zastąpienie jednego wagonu piętrowego wagonem restauracyjnym to ograniczenie podaży o około 110-120 miejsc – zakończył Rafał Weber, sekretarz stanu  w Ministerstwie Infrastruktury.

Oferty na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych mamy poznać 14 października 2022 r.

Przypomnijmy, że na początku marca 2022 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że pociągi obsługiwane składami push-pull będą kursowały z Warszawy w kierunku: Gdyni, Olsztyna, Białegostoku, Terespola, Lublina, Radomia, Kielc, Krakowa, Łodzi, Torunia i Bydgoszczy.