Newag zakończył proces homologacji Griffina na 200 km/h dla PKP Intercity

Newag zakończył proces homologacji Griffina na 200 km/h dla PKP Intercity

Nowosądecki producent zakończył proces homologacji (badania i ocena zgodności) pojazdu E4MSUa, który jest produkowany dla PKP Intercity. Niestety opóźnienie w dostawie pierwszych lokomotyw przekroczyło rok.

Jak już informowaliśmy, w czwartek rano na teren Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Węglewie k. Żmigrodu przyjechały dwie lokomotywy „Griffin 200” wraz z dwoma wagonami pasażerskimi. Testy przeprowadzono bardzo szybko, więc tabor już w piątkowy wieczór opuścił teren toru doświadczalnego.

Łukasz Mikołajczyk, rzecznik prasowy Newag SA. poinformował „Kolejowy Portal”, że Griffiny przechodziły ostatnie testy walidacyjne w jeździe wielokrotnej z prędkością 160 km/h oraz komunikacji lokomotywy z wagonami osobowymi udostępnionymi przez PKP Intercity.

Proces homologacji lokomotyw został pomyślnie zakończony. Oczekujemy na raporty oraz certyfikaty potwierdzające zgodność techniczną z wymaganiami zasadniczymi – podkreśla Mikołajczyk.

Nie oznacza to, że pojazdy zostaną „jutro” przekazane PKP Intercity.

Po zebraniu wszystkich raportów i sprawozdań z badań i z oceny zgodności, producent złoży komplet dokumentów do Urzędu Transportu Kolejowego, który wyda zezwolenie typu pojazdu.  Jak się dowiedzieliśmy, żadne dokumenty na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze złożone.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że krajowy organ ds. bezpieczeństwa podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia nie później niż w terminie czterech miesięcy od potwierdzenia, że złożona dokumentacja jest kompletna.

Lokomotywy Griffin zostaną przekazane zamawiającemu niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na wprowadzenie do obrotu na terenie Polski. Przed wprowadzeniem ich do służby zostaną przeprowadzone niezbędne szkolenia i instruktaże – tłumaczy rzecznik Newagu.

Według informacji uzyskanych w PKP Intercity dostawa pierwszych lokomotyw wielosystemowych planowana jest w III kwartale 2024 r.  Oznacza to ogromne opóźnienia w dostawie wielosystemowych pojazdów.

Przypomnijmy, że PKP Intercity w październiku 2021 r. podpisało z Newagiem umowę na  dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Zgodnie z kontraktem dostawa pierwszego pojazdu miała nastąpić w ciągu 18 miesięcy. Termin ten minął pod koniec kwietnia 2023 r. O przyczynach opóźnienia informowaliśmy na początku 2024 r.

Dodajmy, że w ramach tej umowy przewoźnik skorzystał z prawa opcji i zamówił dodatkowe pięć pojazdów.

To nie koniec zakupów narodowego przewoźnika u nowosądeckiego producenta, ponieważ PKP Intercity podpisało z Newagiem kolejną umowę, tym razem na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 oraz świadczeniem 5-letniej usługi utrzymania.”

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Prędkość maksymalna pojazdów ma wynosić nie mniej niż 200 km/h. Producent musi uzyskać dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie pojazdy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Newag planuje rozpoczęcie procesu autoryzacji lokomotyw na rynek czeski oraz słowacki w drugiej połowie roku