PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup składów piętrowych push-pull

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup składów piętrowych push-pull

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Mają na to czas do 10 sierpnia 2021 r.

 Jeszcze w sierpniu nastąpi badanie wniosków oraz zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Na przełomie sierpnia i września odbędzie PKP Intercity planuje przeprowadzić dialog z wykonawcami. W październiku spółka zaprosi do składania ofert.

Szósty etap to składanie ofert przypadający na przełom listopada i grudnia 2021;

PKP Intercity planuje rozstrzygnąć przetarg w styczniu 2022 r.

Ze względu na złożoność zamówienia, przewoźnik nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia (wag) kryteriów oceny ofert. PKP Intercity podało jedynie kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

  • cena;
  • okres gwarancji ogólnej lokomotyw / wagonów;
  • liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw;
  • współczynnik gotowości lokomotyw;
  • współczynnik niezawodności lokomotyw;
  • wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego;
  • prędkość maksymalna.

Okres obowiązywania zamówienia charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi w lutym 2022 r.

PKP Intercity zastrzega, że w przypadku nie przyznania dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Krajowego Programu Odbudowy postępowanie zostanie unieważnione.

Pociągi zestawione z piętrowych wagonów planowane są do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych, takich jak np. Warszawa-Łódź czy Kraków-Katowice. W każdym ze składów planowana jest przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

– Nasze inwestycje w nowoczesny tabor nie zwalniają ani na chwilę. Rozpoczynamy kolejny ogromny projekt. Piętrowe składy wagonowe będą nowością w naszej flocie i pozwolą nam na sprawną obsługę pasażerów, którzy podróżują między największymi polskimi aglomeracjami, dojeżdżając m.in. do pracy czy szkoły. Przygotowujemy się na stały wzrost liczby podróżnych a taki pociąg pozwoli na komfortowe przewiezienie kilkuset pasażerów jednocześnie. Możliwości techniczne pojazdów będą dostosowane do zmodernizowanych linii kolejowych, co pozwoli na podróże z prędkością nawet 200 km/h – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.