Polregio z korzystniejszą ofertą na przewozy pasażerskie na Podlasiu

Polregio z korzystniejszą ofertą na przewozy pasażerskie na Podlasiu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otworzył oferty w przetargu na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w regionie. Polregio złożyło najlepszą cenowo ofertę w przetargu. Nowa umowa wejdzie w życie z początkiem 2026 roku i będzie obowiązywała do 2030 roku.

We wrześniu ubiegłego roku Marszałek Województwa Podlaskiego ogłosił przetarg na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. Pierwsze postępowanie zostało jednak unieważnione ze względu na to, że cena najtańszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną przez Urząd Marszałkowski na sfinansowanie zamówienia. W lutym tego roku władze samorządowe woj. podlaskiego wznowiły przetarg, który jednak potencjalni oferenci skutecznie oprotestowali, w wyniku czego została zmieniona specyfikacja warunków zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpiło 29 kwietnia br. W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty. Spółka Polregio złożyła ofertę na 379 803 421, 56 zł, a Arriva RP  na 443 919 559, 13 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 405 393 310, 00 zł.

Oferta złożona przez Polregio okazała się najtańsza, co otwiera Spółce drogę do świadczenia usług na Podlasiu do 2030 r. Przed oficjalnym rozstrzygnięciem przetargu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego musi jeszcze zweryfikować ofertę pod względem formalnym.

Polregio istnieje po to, aby każdego dnia mieszkańcy regionów mogli swobodnie realizować swoje plany i niezależnie od miejsca zamieszkania docierać do pracy, szkół, uczelni i domów. Wiemy, jak to zapewnić – jesteśmy największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w kraju. Mamy odpowiednie zaplecze techniczne i kadry, aby kontynuować przejazdy na Podlasiu i czujemy się doskonale przygotowani. Teraz czekamy tylko na oficjalne rozstrzygnięcie przetargu – mówi Adam Pawlik, Prezes Zarządu Polregio