Od czerwca CIECH Cargo zmieni nazwę na Qemetica Cargo

Od czerwca CIECH Cargo zmieni nazwę na Qemetica Cargo

Od czerwca CIECH zmienia się w Qemetica, nazwy zmienią również spółki grupy chemicznej. CIECH Cargo zacznie zatem nowy rozdział swojej historii pod nazwą Qemetica Cargo.

Zmiana nazwy to dla CIECH kontynuacja dynamicznej transformacji firmy na przestrzeni ostatnich lat. W tym okresie struktura Grupy została uporządkowana, a procesy produkcyjne i biznesowe usprawnione. Zrealizowano również największy w historii plan inwestycji (m.in. budując warzelnię soli w Niemczech za ok. 700 mln zł), wdrożono także ambitne zamierzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym długofalowy projekt transformacji energetycznej najbardziej energochłonnego biznesu: produkcji sody.

W związku z rebrandingiem zmieni się również nazwa spółki kolejowej CIECH Cargo. Nowa nazwa to Qemetica Cargo. W najbliższych latach Qemetica Cargo, oprócz obsługi Grupy Qemetica, w większym stopniu będzie koncentrowała się na rozwoju przewozów na rynku zewnętrznym. Już dziś spółka mocno dywersyfikuje swoje przychody, wchodząc w nowe segmenty przewozów.

Ponadto, z powodzeniem realizuje przewozy w nowych, bardzo wymagających segmentach przewozu paliw i gazu, których wcześniej nie realizowała, poszerzając sukcesywnie swoje portfolio klientów również w innych grupach towarowych. Nowa Qemetica Cargo przygotowuje się również do wejścia w rynek przewozów intermodalnych.

W ostatnim czasie Spółka realizuje również usługi na rynku zewnętrznym w zakresie utrzymania i naprawy wagonów i lokomotyw, wykorzystując do tego doświadczoną kadrę oraz doświadczenia zdobyte w wieloletnim utrzymywaniu i naprawach P3-P5 własnego taboru.

Spółka posiada również wysokie kompetencje, związane z kompleksowym utrzymaniem bocznic. Od początku istnienia świadczy usługi kompleksowego utrzymania bocznic przy zakładach produkcyjnych CIECH, a wkrótce Qemetiki, w Inowrocławiu i Janikowie. To jest kolejny element, z którym nowa Qemetica Cargo będzie wychodzić na rynek zewnętrzny, świadcząc usługi kompleksowego utrzymania (utrzymanie bocznic, prace manewrowe, rozładunki).

W ramach zmian lokomotywy i wagony uzyskają również nową i bardzo nowoczesną malaturę.

CIECH Cargo, a od czerwca Qemetica Cargo, z siedzibą w Inowrocławiu zatrudnia około 280 osób, realizując usługi kolejowe za pomocą 21 lokomotyw i 1500 wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi i utrzymania bocznic, a także utrzymania lokomotyw i naprawy wagonów. W jej taborze znajdują się m.in. nowoczesne lokomotywy elektryczne, takie jak Bombardier E594 TRAXX, Bombardier E483 Traxx , Newag E6ACTa „Dragon 2” czy Pesa Gama. Spółka realizuje około 70 proc. oferowanych przez siebie usług w ramach Grupy CIECH, budując tym samym przewagi konkurencyjne koncernu w obszarze logistyki i transportu. Spółka sukcesywnie zwiększa skalę swojej działalności i pozyskuje coraz więcej zleceń z zewnątrz, wykorzystując do tego swoje przewagi: doświadczoną kadrę, nowoczesną flotę lokomotyw elektrycznych, a także pełne zaplecze serwisowe dla przeglądów taboru.