Jakie będą nowe składy piętrowe push-pull zakupione przez PKP Intercity?

Jakie będą nowe składy piętrowe push-pull zakupione przez PKP Intercity?

PKP Intercity przedstawiło potrzeby i wymagania jakie stawia przed producentami w ogłoszonym przetargu na zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych. Jeden zestaw ma mieć około 800 miejsc siedzących.

– Wagonowe składy typu push-pull przyczynią się do dalszego rozwoju oferty między aglomeracjami i podróży w krótszym czasie. Ta inwestycja jest także kolejnym krokiem w zwiększaniu dostępności do kolei. Dążymy do tego, by kolej odpowiadała na potrzeby wszystkich grup pasażerów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie nowe składy będą dostosowane do potrzeb tej grupy podróżnych – deklaruje Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 wagonów sterowniczych, 228 wagonów środkowych oraz 45 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych. Jak przewoźnik postawił wymagania przed wykonawcami?

Wymagania dotyczące lokomotyw

Przewoźnik oczekuje dostawy lokomotyw w układzie osi Bo’Bo’ z dopuszczalnym nacisk na oś ≤221 kN zasilane napięciami: 3kV DC, 25 kV AC 50 Hz o minimalnej mocy ciągłej wynoszącej 5,5 MW i prędkości eksploatacyjnej co najmniej 200 km/h. Lokomotywy muszą być przystosowane do prowadzenia składów pociągów zmiennokierunkowych typu push-pull oraz składów pociągów klasycznych a także w trakcji wielokrotnej z możliwością jazdy lokomotywy na doprzęgu. Lokomotywy wyposażone będą w czołowe tablice LED połączone z Systemami Informacji Pasażerskiej wagonów środkowych i sterowniczych, monitoring wizyjny CCTV obejmujący szlak, sprzęgi, pantografy i boki lokomotywy.

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług utrzymania technicznego lokomotyw w okresie do pierwszych czynności utrzymania poziomu P4, przy zachowaniu warunku współczynnika gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% oraz współczynnika niezawodności na poziomie co najmniej 95%.

Co ciekawe przewoźnik wymaga aby wykonawca od początku świadczenia usług utrzymania zaangażował pracowników PKP Intercity bezpośrednio w wykonywaną pracę według modelu 50% pracowników wykonawcy oraz 50% pracowników zamawiającego.

Wymagania dotyczące wagonów

Budowa wagonów powinna być maksymalnie modułowa umożliwiająca dokonywanie możliwie szybko niezbędnych wymian poszczególnych elementów/podzespołów, kabina maszynisty wagonu sterowniczego podobnie jak w lokomotywach będzie przystosowana do obsługi przez dwóch pracowników drużyny trakcyjnej. Wagon sterowniczy musi być wyposażony w układ sterowania dwukierunkowego do prowadzenia pociągów typu Push-Pull. Wagony wyposażone będą w klimatyzację, indywidualne gniazdka elektryczne i ładowarki USB, ładowarki indukcyjne, miejsca do przewozu rowerów, miejsca dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bezprzewodowy internet WiFi, elektroniczny system informacji pasażerskiej, system monitoringu CCTV, maszyny vendingowe. Prędkość eksploatacyjna powinna być nie mniejsza niż 200 km/h.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia pracowników przewoźnika w zakresie utrzymania wagonów sterowniczych oraz środkowych na poziomach utrzymania P1-P3 a następnie wydania uprawnień dla przedstawicieli PKP Intercity w liczbie min. 20 osób z personelu zaplecza technicznego. W okresie gwarancyjnym wagonów, wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług serwisu technicznego dostępnego 24/7 zlokalizowanego w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie a także posiadającego możliwość dojazdu do uszkodzonego pojazdu zalegającego w drodze na polskiej sieci kolejowej.

Wymagania dla zestawów

PKP Intercity chce aby zarówno lokomotywy jak i wagony dopuszczone były do eksploatacji na terenie Polski i Czech. Spółka przewiduje, że minimalny okres eksploatacji pojazdów to 30 lat a minimalny czas do wykonania czynności utrzymania poziomu P4 to 72 miesiące.

Spółka wymaga również możliwości rekonfiguracji składu w zakresie od 2 do 10 wagonów środkowych w tym możliwość eksploatacji jako skład klasyczny bez wagonów sterowniczych.

Dostawa wszystkich pojazdów objętych zamówieniem nastąpi w terminie do 31 maja 2026 r., przy czym dostawa trzech lokomotyw, dwóch wagonów sterowniczych oraz 12 środkowych powinna nastąpić w terminie do końca 2023 r.

PKP Intercity dopuszcza zmiany w zakresie wymagań po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami, z wyjątkiem terminu dostawy wszystkich pojazdów.