Kiedy umowa PKP Intercity z Newagiem na dostawę nowych lokomotyw?

Kiedy umowa PKP Intercity z Newagiem na dostawę nowych lokomotyw?

Na początku grudnia PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na dostawę 20 jednosystemowych lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Wybrano ofertę Newagu jednak umowy nadal nie podpisano. Dlaczego?

Biuro prasowe PKP Intercity poinformowało „Kolejowy Portal”, że obecnie spółka oczekuje na zakończenie kontroli postępowania przetargowego, przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Jest to procedura obligatoryjna z uwagi na dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z budżetu UE. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po zakończeniu kontroli – dodaje przewoźnik.

Zgodnie z warunkami postępowania dostawa wszystkich pojazdów ma nastąpić w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej lokomotywy musi nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 463,71 mln zł brutto. Nowosądecki producent złożył ofertę w wysokości 524 595 000 zł brutto. Drugim wykonawcom było konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Pesa Mińsk Mazowiecki, które za dostawę 20 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania oczekiwało 561 372 000 zł brutto.

Biorąc pod uwagę kolejne unieważnienie postępowania na P4 lokomotyw EP08 oraz rezygnację z modernizacji lokomotyw EU/EP07 do prędkości 160 km/h, nowe lokomotywy są bardzo potrzebne przewoźnikowi.