Zarząd PKP Intercity pożegnał się z pracownikami przewoźnika

Zarząd PKP Intercity pożegnał się z pracownikami przewoźnika

Członkowie zarządu PKP Intercity, z prezesem Markiem Chraniukiem na czele, skierowali do pracowników spółki list pożegnalny, w którym podsumowali swoje osiem lat pracy.

Dobiega końca nasza wspólna podróż na zawodowym szlaku związanym z PKP Intercity. Szlaku wiodącym ku nowoczesnej kolei, efektywnej, przyjaznej dla pasażerów i środowiska. Podążaliśmy nim razem przez osiem lat, znacząc ślad, który na stałe zapisze się w historii Spółki i całej polskiej kolei – napisali członkowie zarządu PKP Intercity.

Odchodzący zarząd podkreślił, że każdy pracownik PKP Intercity, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wnosi istotny wkład w obecne sukcesy spółki.

Przedstawiciele spółki podkreślili, że PKP Intercity zasługuje na miano Narodowego Przewoźnika Kolejowego, co wynika m.in. z osiągniętych dotąd niezwykłych wyników przewozowych. W 2023 r. z usług PKP Intercity skorzystało aż 68 milionów pasażerów.

Następnie podkreślili, że od 2015 r.  o ponad 1,7 tys. wzrosła liczba etatów. Obecnie spółka zatrudnia ponad 9,1 tys. osób.

Bilans ośmiu lat zamykamy zakontraktowaniem inwestycji taborowych łącznie na 11 mld zł – dodali.

Na kwotę tą składa się 43 nowych i 167 zmodernizowanych lokomotyw, 12 nowych ED160 i 14 zmodernizowanych ED74, 81 nowych i blisko 950 zmodernizowanych wagonów.

Pozostawiamy wiele trwających postępowań, w tym między innymi rekordowy przetarg na zakup 300 wagonów, zamówienia na hybrydowe zespoły trakcyjne, modernizację kolejnych wagonów do standardu COMBO oraz dostawę ponad stu nowych lokomotyw – przypomnieli członkowie zarządu.

Dodali, że ich celem była także modernizacja zapleczy technicznych. Ostatnio spółka wybrała wykonawcę przebudowy stacji postojowej Przemyśl Bakończyce.

Do końca 2023 roku spółka zakontraktowała 400 mln zł netto na inwestycje w infrastrukturę – zaznaczyli.

Odchodzący zarząd podkreślił, że także w obszarze handlowym nastąpiły istotne zmiany. W ostatnich latach PKP Intercity podpisało umowę na budowę nowego systemu sprzedaży. Wdrożony został system e-IC 2.0 oraz nowa aplikacja mobilna PKP Intercity. Nastąpił rozwój zdalnych kanałów sprzedaży oraz współpraca z zewnętrznymi podmiotami na zasadach agencyjnych. W składach Pendolino pojawiło się Wi-Fi, a w wagonach zamontowano wzmacniacze sygnału. W kilku etapach wdrożono graficzną rezerwację miejsc. Pojawiła się także nowa oferty – Taniej z Bliskimi.

To tylko niektóre zmiany, na które pasażerowie i pracownicy czekali przez lata. Pomyślnie sfinalizowane będą trwałym świadectwem tego, jak wiele osiągnęliśmy – stwierdził zarząd spółki.

Na koniec, członkowie zarządu PKP Intercity przypomnieli o historycznych wydarzeniach, takich jak Światowe Dni Młodzieży, podczas których spółka przewiozła 250 tysięcy pielgrzymów, trudnym okresie pandemii, a także zaangażowaniu kolejarzy z PKP Intercity w obliczu fali uchodźców z Ukrainy.

Pragniemy podziękować każdemu z Państwa za ten wspólny czas. W poczuciu spełnienia i satysfakcji z wykonanej pracy, mówimy do zobaczenia, życząc Państwu, abyście wytrwale dążyli do celów, jakie sobie stawiacie – dla dobra PKP Intercity i z koleją w sercach – napisali członkowie zarządu PKP Intercity.

Pod listem podpisali się Marek Chraniuk, Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek.