Bez wyboru oferty na wykonanie napraw P4 lokomotyw EP08

Bez wyboru oferty na wykonanie napraw P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity unieważniło kolejny przetarg  na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 7 lokomotyw elektrycznych serii EP08. I tym razem było za drogo.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 7 369 194,47 zł brutto.

W postępowaniu złocono następujące oferty:

  • Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Gdańsk – 10 588 689,93 zł brutto
  • MR Train  – 10 871 347,62 zł brutto
  • Konsorcjum: Compremum (lider), Transtrain (partner) –  13 586 104,84 zł brutto

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali wykonanie naprawy jednej lokomotywy w terminie 56 dni kalendarzowych oraz 2-letni okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po
wykonanej naprawie. MR Train zaproponował 25 miesięcy.

Jak czytamy w uzasadnieniu, oferta z najniższą ceną jest wyższa o 43,69%, tj. o kwotę brutto 3 219 495,46 od kwoty, którą PKP Intercity zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ze względu na okoliczność, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że nie zwiększy kwoty – napisano w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. PKP Intercity podpisało z firma Olkol umowę o wartości 6 783 056,40 zł brutto na wykonanie napraw na 4-tym poziomie. Niestety problemy oleśnickiej spółki wymusiły na przewoźniku ogłoszenie nowego postępowania.

Dodajmy, że złożone oferty były najniższymi na przestrzeni ostatnich przetargów dotyczących wykonania naprawa P4 lokomotyw EP08. Pod koniec sierpnia 2022 r. unieważniono postępowanie gdzie złożone oferty wahały się w kwotach od 15 do 24,7 mln zł brutto. W połowie października unieważniono przetarg, w którym jedyną ofertę w kwocie 19 865 164,20 zł brutto złożyło konsorcjum firm:Compremum (lider) oraz Transtrain (partner).

PKP Intercity posiada dziewięć lokomotyw EP08. Obecnie czynne są tylko trzy.