Bez ofert na dzierżawę 10 lokomotyw dla PKP Intercity

Bez ofert na dzierżawę 10 lokomotyw dla PKP Intercity

W czwartym przetargu ogłoszonym przez  PKP Intercity na dzierżawę 10 lokomotyw elektrycznych nie wpłynęła żadna oferta.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 23 245 072,93 zł brutto, w tym:

  • w zakresie części 1 zamówienia – dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej min. 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania – do kwoty 5 455 872,23 zł brutto
  • w zakresie części 2 zamówienia – dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej min. 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania – do kwoty 5 455 872,23 zł brutto
  • w zakresie części 3 zamówienia – dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej min. 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania – do kwoty 5 455 872,23 zł brutto
  • w zakresie części 4 zamówienia – dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej min. 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania  – do kwoty 3 438 728,12 zł brutto
  • w zakresie części 5 zamówienia – dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej min. 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania  – do kwoty 3 438 728,12 zł brutto

PKP Intercity wymagało, aby lokomotywy były przystosowane do prowadzenia pociągów pasażerskich na terenie Polski, zgodnie z posiadanymi przez wykonawcę dokumentami dopuszczającymi lokomotywy do eksploatacji.

Umowa (odrębna dla każdej z części zamówienia) miała obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia, a drugie z uwagi na nieprawidłowe wniesienie wadium na wszystkie pięć części zamówienia. W trzecim przetargu badanie oferty wykazało, że podlega ona odrzuceniu we wszystkich częściach zamówienia.

Dodajmy, że na wakacyjny szczyt przewozowy PKP Intercity  musiało wydzierżawić kilka lokomotyw od PKP Cargo.