Wybrano wykonawcę rewitalizacji linii do Karpacza

Wybrano wykonawcę rewitalizacji linii do Karpacza

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu rozstrzygnęła przetarg na rewitalizacja linii kolejowej nr 340 relacji Mysłakowice – Karpacz.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia DSDIK początkowo planowała przeznaczyć 22 674 850,36 zł brutto. Po ocenie złożonych ofert, a tych wpłynęło 16 zarządca dolnośląskich linii wybrał ofertę złożoną przez spółkę ETF Polska z Kobierzyc. Firma spod Wrocławia za realizacje prac oczekiwała 27 519 408,21 zł brutto.

Dodajmy, że zamawiający nie przewidywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Do zadań wykonawcy należało m.in.:  wykonanie niwelacji w celu uzyskania spadku korony torowiska wraz z zagospodarowaniem urobki, budowa torów kolejowych od km. (-0,247 do 7,055) zabudowa czterech rozjazdów, remont trzech obiektów mostowych, czterech ścian oporowych oraz 19 przepustów, naprawa 10 przejazdów jak również budowa peronów z systemem monitoringu i oświetleniem.

Prace mają zostać wykonane w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Czy po 23 latach pociągi wrócą do Karpacza? Ostatni rozkładowy pociąg pasażerski odjechał 2 kwietnia 2000 r.