Z nowego peronu do pociągów na stacji Dąbrowa Białostocka

Z nowego peronu do pociągów na stacji Dąbrowa Białostocka

Nowy peron na stacji kolejowej ułatwia codzienne dojazdy mieszkańcom Dąbrowy Białostockiej. To kolejna lokalizacja na linii Sokółka – Suwałki, gdzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniły lepsze warunki podróży pociągami. Inwestycja została sfinansowana ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Wygodniej i bezpieczniej wsiadają do pociągów mieszkańcy odjeżdżający ze stacji Dąbrowa Białostocka. Pociągi zatrzymują się już przy nowym, dwukrawędziowym peronie, który zastąpił dwie dotychczasowe platformy. Ułatwienia dla podróżnych to zwiększona wysokość peronu, a także antypoślizgowa nawierzchnia i ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Stare oświetlenie zastąpiły ekologiczne lampy LED, są tablice z rozkładem jazdy, czytelne oznakowanie i wiata dla oczekujących.

Ze względu na różnicę poziomów terenu, ważną część prac stanowiło przygotowanie dojścia dla podróżnych, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do peronu prowadzi wygrodzona pochylnia, zapewniająca bezpieczne zejście ze skarpy od strony budynku dworca. Wartość prac wykonanych w Dąbrowie Białostockiej to prawie 2,7 mln zł.

Program przystankowy w województwie podlaskim zwiększa dostępność kolei i ułatwia podróżowanie. Na linii Sokółka – Suwałki gotowe są perony w 9 lokalizacjach, niebawem rozpoczną się roboty budowlane na przystanku Kamienna Nowa, także w gminie Dąbrowa Białostocka. Wojewódzką pulę uzupełnia 5 peronów na linii Białystok – Czeremcha, z których 3 są zakończone, a dla przystanków Podbiele i Repczyce Zalew trwa sporządzanie dokumentacji projektowej. Dodatkowo powstanie 5 parkingów przy przystankach Kleszczele, Repczyce Zalew i Augustów Port oraz przy stacjach w Bielsku Podlaskim i Sidrze. Łączny koszt prac w ramach programu przystankowego w województwie, w tym budowy parkingów, to ok. 27,5 mln zł.

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to ponad 74 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w 9 lokalizacjach, w 49 postępują prace budowlane, a dla 29 trwają postępowania przetargowe.