PKP Intercity unieważniło przetarg na dzierżawę 10 lokomotyw

PKP Intercity unieważniło przetarg na dzierżawę 10 lokomotyw

Belgijskie lokomotywy nie dla PKP Intercity. Z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Jak czytamy w uzasadnieniu, badanie jedynej złożonej oferty wykazało, że podlega ona odrzuceniu we wszystkich częściach zamówienia, z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia.

 Mając na uwadze fakt, iż jedyna złożona w Postępowaniu oferta podlega odrzuceniu, Postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważnienia się we wszystkich pięciu częściach zamówienia – czytamy dalej.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia został podzielony na pięć odrębnych części.

Przedmiotem części 1 zamówienia była dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Przedmiotem części 2 zamówienia była dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Przedmiotem części 3 zamówienia była dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Przedmiotem części 4 zamówienia była dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Przedmiotem części 5 zamówienia była dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył w sumie 23 245 072,93 zł brutto. Jedyną ofertę złożyła spółka Seville Rail Rent Krzysztof Oziembłowski z Gorzowa Wielkopolskiego, która dla każdej z pięciu części zaoferowała taką są kwotę 4 413 241,35 zł brutto. Łącznie wartość wynosi więc 22 066 206,75 zł brutto.

Przewoźnik zastrzegł w postępowaniu, że wszystkie lokomotywy muszą być przystosowane do prowadzenia pociągów pasażerskich na terenie Polski, zgodnie z posiadanymi przez wykonawcę dokumentami dopuszczającymi lokomotywy do eksploatacji.

W dniu otwarcia ofert skierowaliśmy pytania do UTK o możliwość kursowania lokomotyw HLE21 po naszym kraju.

Jak poinformował „Kolejowy Portal” Tomasz Frankowski, rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego, wniosek o wydanie zezwolenia dla wskazanego typu lokomotywy nie wpłynął ani do Prezesa UTK ani do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (z Polską jako obszarem użytkowania).

Obecnie brak też świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wskazany typ HLE21 – dodał Frankowski.

O proces homologacji pytaliśmy wówczas także przedstawicieli firmy Seville Rail, ale zarówno Pan Krzysztof  jak i rownież wskazana przez niego osoba nie chciała udzielić żadnej informacji w tej sprawie.