Belgijskie lokomotyw nie dla PKP Intercity

Belgijskie lokomotyw nie dla PKP Intercity

PKP Intercity ponownie unieważniło przetarg na dzierżawę 10 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiot zamówienia w części 1-3 dotyczył dzierżawy po 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania, a zadania 4-5 dotyczyło dzierżawy po 2 lokomotywy elektryczne o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania

Na sfinansowanie zamówienia, przewoźnik przeznaczył w sumie 23 245 072,93 zł brutto, z czego po 5 455 872,23 zł brutto na sfinansowanie część 1-3 oraz po 3 438 728,12 zł brutto na sfinansowanie część 4 oraz 5.

Jedyną ofertę, podobnie jak w pierwszym postępowaniu złożyła firma Seville Rail Rent Krzysztof Oziembłowski, która za dzierżawę pojazdów oczekuje w sumie 25 060 389 zł brutto, po 5 012 077,8 zł na każdą cześć zamówienia.

Badanie oferty wykazało, że podlega ona odrzuceniu we wszystkich częściach zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z uwagi na nieprawidłowe wniesienie wadium na wszystkie pięć części zamówienia – czytamy uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia, ponieważ lokomotywy nie miały i nadal nie mają dopuszczenia do poruszania się na terenie Polski.