PKP PLK na TRAKO 2023

PKP PLK na TRAKO 2023

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się 15. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. W dniach 19-22 września w Gdańsku odbędą się dziesiątki debat, konferencji, seminariów, prezentacji. Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych zapraszamy do odwiedzania stoiska.

Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych w trakcie Targów TRAKO 2023 aktywnie włącza się w spotkania dotyczące rozwoju i przyszłości polskiej kolei i wymiany doświadczeń w branży kolejowej w Polsce i w Europie.

Spółki Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych zapraszają na debaty i spotkania z ekspertami. Szczególnie istotnym wydarzeniem będzie międzynarodowa konferencja pn. „Rola zarządców infrastruktury kolejowej w obliczu wyzwań zmieniającego się świata”, podczas której przy udziale zarządców infrastruktury kolejowej z krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli administracji państwowej oraz innych zaproszonych gości porozmawiamy na temat stojących przed branżą kolejową szans i wyzwań. Zostaną zaprezentowane osiągnięcia PKP Polskich Linii Kolejowych w rozwoju infrastruktury kolejowej, a także poruszone zagadnienia dotyczące potencjału transportowego korytarzy kolejowych w północno-wschodniej Europie. Konferencja odbędzie się w środę 20 września 2023 roku, w godz. 14:00 – 17:00 w Centrum Konferencyjnym AMBEREXPO (I piętro, sala nr 4).

Wstęp na konferencję będzie wolny.

20 września odbędzie się także IV Debata infrastrukturalna pn. „Programy inwestycyjne na polskiej sieci kolejowej jako element polityki transportowej – Co osiągnęliśmy? Co przed nami?” współorganizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Kolejnictwa, Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego, PKP S.A. Spotkanie dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką potrwa w godzinach 12:00 – 14:00 (Centrum Konferencyjne AMBEREXPO, I piętro, sala nr 1BC).

Ponadto, podczas Targów TRAKO 2023 PLK planują briefing prasowy dotyczący przekazania spółce zależnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Pomorskiemu Przedsiębiorstwu Mechaniczno-Torowemu w Gdańsku żurawia kolejowego. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 19 września o godz. 12:00.

W czwartek 21 września o godz. 10:00, podczas briefingu prasowego spółka Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu otrzyma profilarkę.

21 września (czwartek), o godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy połączony z wizytą techniczną, podczas którego zostaną przedstawione efekty kończących się prac PLK w porcie w Gdyni.

Przez cały czas trwania Targów TRAKO 2023 PLK zapraszają do odwiedzenia na terenie ekspozycyjnym B pojazdu dwudrogowego do inspekcji obiektów inżynieryjnych.