Zarząd Newagu rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 r.

Zarząd Newagu rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 r.

Zarząd Newagu zarekomendował, aby zysk netto wypracowany w 2021 r. trafił na kapitał zapasowy. Oznaczałoby to brak wypłacenia dywidenty pierwszy raz od kilku lat.

Rekomendacja Zarządu została przedstawiona Radzie Nadzorczej, która podjęła uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącego 33 582 600,90 zł w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Newagu, które odbędzie się 1 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Warszawie.

Przypomnijmy, że w 2021 r. Newag wypłacił 45 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r. Rok wcześnie było to około 34 mln zł.