Konsorcjum Mag Train i Pozbud walczy o kontrakt z PKP Intercity

Konsorcjum Mag Train i Pozbud walczy o kontrakt z PKP Intercity

Choć minął już rok od ogłoszenia przez PKP Intercity postępowania na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A, przetarg nadal nie został rozstrzygnięty.

Jak poinformowało biuro prasowe PKP Intercity, konsorcjum Mag Train i Pozbud złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z odrzuceniem oferty.

– PKP Intercity oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy – informuje przewoźnik.

Postępowanie zostało ogłoszone 20 listopada 2020 r. Na początku marca 2021 r. PKP Intercity otworzyło oferty informując, że na wykonanie prac przeznaczyło 424 534 500 zł brutto.

Najniższą oferty w kwocie 391 767 300 zł brutto złożyło konsorcjum Mag-Train z Piaseczna oraz Pozbud z Poznań. Dodatkowo konsorcjum zaproponowało 42 miesiące gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę oraz zadeklarowało wykonanie modernizacji jednego wagonu w terminie 95 dni kalendarzowych. Drugą ofertę złożyła spółka H. Cegielski -Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania, która zaproponowała 494 829 000 zł brutto, 37 miesięcy gwarancji oraz 95 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu.

Przez wiele miesięcy nic specjalnego nie działo się w sprawie rozstrzygnięcia postępowania. W sierpniu 2021 r. spółka poinformowała, że wszyscy potencjalni wykonawcy przedłużyli termin związania złożonymi przez siebie ofertami.

Przełom nastąpił, 18 listopada 2021 roku kiedy to przewoźnik odrzucił ofertę Konsorcjum Mag-Train Sp. z o.o. (Lider) oraz Pozbud (Partner). Już wtedy Konsorcjum rozpoczęło analizę uzasadnienie decyzji PKP Intercity zasadność skorzystania z przysługującego prawa do odwołania się od decyzji w KIO.

Wykonanie napraw wraz z modernizacją wszystkich wagonów miało nastąpić w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3. poziomie utrzymania po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją.

W ramach prac PKP Intercity chciało aby wszystkie miejsca siedzące były wyposażone w gniazda elektryczne i gniazdka USB z zapewnieniem łatwego dostępu dla podróżnych. Dodatkowo w wagonach ma być zamontowany system monitoringu. Spółka wymaga nagrywania materiałów wideo na stacje dysków znajdujące się w wagonach.

Przypomnijmy, że wspomniane konsorcjum wygrało postępowanie na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem łącznie 14 wagonów 111A/112A Lux.