Kiedy PKP IC wybierze firmy w przetargach na naprawy P5 ponad 100 wagonów?

Kiedy PKP IC wybierze firmy w przetargach na naprawy P5 ponad 100 wagonów?

PKP Intercity nadal nie rozstrzygnęło dwóch przetargów na wykonanie naprawy P5 wraz z modernizacją 90 wagonów oraz na wykonanie naprawy P5 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM. Choć postępowania powinny zostać rozstrzygnięte w czerwcu cała procedura wciąż trwa.

Jak poinformowało biuro prasowe PKP Intercity, w obu przetargach wynik postępowania, które wciąż trwa, zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu oceny i badania ofert.

– Wszyscy potencjalni wykonawcy przedłużyli termin związania złożonymi przez siebie ofertami – dodaje biuro prasowe przewoźnika.

W ogłoszonym w listopadzie 2020 r. przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych zgłosiło się dwóch wykonawców.

Przewoźnik na wykonanie prac przeznaczył 424 534 500 zł brutto.  Jedyna oferty, która zmieściła się w zaplanowanym budżecie złożyło konsorcjum Mag-Train z Piaseczna oraz POZBUD z Poznań w kwocie 391 767 300 zł brutto . Dodatkowo konsorcjum zaproponowało 42 miesiące gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę oraz zadeklarowało wykonanie modernizacji jednego wagonu w terminie 95 dni kalendarzowych.

W ogłoszonym przetargu na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM do PKP Intercity wpłynęło oferty od pięciu wykonawców. Niestety wszystkie oferty w podzielonym na 3 części postępowaniu przekroczyły zaplanowany budżet.

Z opublikowanych danych wynika, że najkorzystniejsza oferta złożoną na część 1 była o 4 024 560,00 zł brutto wyższa od zaplanowanej przez PKP Intercity, w części 2 przekroczyła budżet o 16 952 598,00 zł brutto a w części 3 przekroczyła o 7 221 330,00 zł brutto . W sumie oferty przekroczy budżet w sumie o 28 198 488,00 zł brutto.