Rekordowy zysk Grupy ČD w 2023 r.

Rekordowy zysk Grupy ČD w 2023 r.

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem Grupy ČD według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wyniósł w ubiegłym roku 3,8 mld CZK. Jest to najwyższy w historii zysk wykazany zgodnie z MSSF. Poprawa koniunktury rok do roku wyniosła zatem 3,4 mld CZK. Przyczyniły się do tego wszystkie spółki Grupy ČD, w tym segment przewozów pasażerskich, który również osiągnął historycznie rekordowe wyniki. W tym segmencie kontynuowano ogromne inwestycje w nowe pociągi, które tylko w ubiegłym roku osiągnęły prawie 11 miliardów koron.

Grupa ČD odniosła w ubiegłym roku nadzwyczajny sukces, co wyraźnie świadczy o słuszności strategii obranej przez jej kierownictwo. Oczywiste jest, że poprawa i rozszerzenie zakresu oferowanych usług przyciągnie więcej pasażerów do pociągów i sprawi, że pociągi staną się preferowanym środkiem transportu – mówi minister transportu Martin Kupka.

W ubiegłym roku ČD kontynuowała pozytywny trend zapoczątkowany w 2022 roku.

Ubiegły rok był dla naszej firmy okresem niezwykłych sukcesów i potwierdził słuszność naszej strategii. Lata 2020-2022 były trudnym testem dla sektora biznesowego, ale wytrwaliśmy i osiągnęliśmy zysk w wysokości prawie czterech miliardów. Wszystkie spółki w grupie ČD mają w tym swój udział, a to, co mnie bardzo cieszy, to fakt, że po trzech latach segment przewozów pasażerskich, który jest obsługiwany przez spółkę matkę Koleje Czeskie, również osiągnął zysk. Przyciągnęliśmy do naszych pociągów ponad 164 miliony klientów, którzy przejechali z nami ponad 8 miliardów kilometrów – mówi Michal Krapinec, prezes zarządu i dyrektor generalny ČD. Całkowity zysk ČD wyniósł w ubiegłym roku prawie 3 miliardy koron czeskich. CZK i tym samym ma znaczący udział w historycznym sukcesie Grupy ČD.

W 2023 roku ČD przewiozło 164,4 mln pasażerów, czyli o 7,3 mln więcej niż w 2022 roku. Średnio każdy klient przejechał pociągiem 49,1 kilometra. W samym segmencie przewozów pasażerskich w 2023 roku osiągnął wynik przed opodatkowaniem w wysokości 623 mln CZK. Poprawił się o 751 mln CZK rok do roku. Na pozytywny wynik wpłynęły przychody od pasażerów, które były wyższe o 1,3 mld CZK. Wzrost przychodów był w dużej mierze spowodowany większą liczbą pasażerów, długoterminowym trendem zwiększania średniego dystansu podróży oraz rosnącym zainteresowaniem usługami międzynarodowymi i premium o wyższej rentowności. To m.in. dynamiczny wzrost nawet o kilkadziesiąt procent w przewozach międzynarodowych oraz wzrost rok do roku liczby pasażerów przewożonych w 1. klasie.

W ubiegłym roku ČD przywiązywała dużą wagę do modernizacji taboru i zainwestowała prawie 11 miliardów koron w nowe pociągi. Uruchomiono ponad 50 nowych lub zmodernizowanych pojazdów – jednostki elektryczne RegioPanter, wagony RegioShuttle RS1 i lokomotywy Vectron. W ciągu roku kontynuowano również produkcję spalinowych jednostek RegioFox oraz pociągów ekspresowych ComfortJet, których przekazanie planowane jest na ten rok. Firma będzie nadal modernizować swoją flotę i ulepszać swoje usługi. W tym roku planowana jest dostawa ponad stu jednostek i lokomotyw – RegioPanterów, RegioFoxów, ComfortJetów i Vectronów. W tym roku nowe pociągi wzbogacą flotę ČD o ponad 22 000 nowoczesnych miejsc siedzących w klimatyzowanych pociągach.

Ogromne inwestycje we flotę są ważne, aby przyciągnąć nowych pasażerów i jeszcze bardziej poprawić kulturę podróżowania dla obecnych. Cieszę się, że ČD będzie je kontynuować, a tylko w tym roku zaplanowano dostawę ponad stu jednostek i lokomotyw – dodaje minister.

Nowe pociągi są dla nas niezbędne i można powiedzieć, że to, co zarabiamy, przeznaczamy na ich zakup. Są one gwarancją większego popytu na nasze usługi, a główną część bieżącego zysku ma sprzedaż od naszych klientów. Są to zarówno klienci transportu pasażerskiego, jak i kolejowego, czyli regiony i państwo. Choć część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana ze źródeł zewnętrznych i nastąpił nieznaczny wzrost zadłużenia, to relacja zadłużenia do EBITDA istotnie się zmniejszyła. To dowód na słuszność polityki finansowej naszej Grupy – dodaje Michał Krapinec.

W 2023 roku ČD kontynuowała ulepszanie i rozszerzanie zakresu usług w środowisku cyfrowym, zwłaszcza w aplikacji Můj vlak („Mój pociąg”). Zasięg pociągów pokładową siecią Wi-Fi stale się zwiększa, jej oferta poszerzyła się o około 900 połączeń w ciągu roku do łącznie 4 026 połączeń, z czego 489 to połączenia dalekobieżne. W obszarze serwisowym rozpoczęto kompleksową modernizację Centrum Serwisowego Praga Południe. Inwestycja ta będzie wymagała około 5 miliardów koron czeskich w ciągu kilku lat. Równolegle przygotowywane były kolejne projekty, których budowa planowana jest na ten rok. Należą do nich na przykład nowe obiekty, w tym nowoczesne hale przejazdowe do konserwacji nowoczesnych pociągów w Chebie lub Havlíčkův Brod.

W ubiegłym roku rentowny był również transport towarowy

Spółka ČD Cargo wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 733 mln CZK. W ten sposób firma zwiększyła swój zysk przed opodatkowaniem o 423 mln CZK rok do roku. Lepsze wyniki osiągnięto głównie dzięki dalszemu wzrostowi produkcji za granicą oraz wzrostowi cen wykonania, które zrównoważyły wzrost cen większości nakładów kosztowych.

Z powodzeniem realizujemy naszą długoterminową strategię ekspansji na rynki zagraniczne, na których wyniki ČD Cargo rosną o kilkadziesiąt procent” – mówi Tomáš Tóth, prezes zarządu ČD Cargo.

Wzrost przewozów odnotowano w obu oddziałach w Austrii i Niemczech, tradycyjnie wyższe wyniki odnotowały spółki zależne CD Cargo Poland i CD Cargo Slovakia.

Ekspansja zagraniczna to m.in. odpowiedź na rosnące wymagania naszych klientów w zakresie transportu międzynarodowego oraz na rosnącą presję na ich jakość i niezawodność. Już ponad 60% wszystkich naszych przesyłek jest międzynarodowych. Oznacza to, że wyjeżdżają, kończą przejazd, przejeżdżają tranzytem przez Republikę Czeską” – dodaje  Tóth.

W 2023 r. zmniejszyły się wolumeny towarów przewiezionych liniami kolejowymi w Czechach. Łącznie spółka ČD Cargo przewiozła ponad 59,4 mln ton towarów, co oznacza spadek o 4,8 mln ton rok do roku. Na wyniki krajowego rynku transportowego największy wpływ miał silny spadek przewozów paliw kopalnych do elektrowni i ciepłowni. 

O ile w 2022 r. przewieźliśmy 12 mln ton węgla energetycznego, o tyle w ubiegłym roku było to niecałe osiem mln i spadek w związku z dekarbonizacją sektora postępuje bardzo szybko – komentuje sytuację rynkową Tomáš Tóth i jednocześnie stwierdza: – Struktura towarów przewożonych koleją stopniowo zaczyna się zmieniać. Dlatego oprócz tradycyjnych towarów stawiamy obecnie również na powoli rozwijający się transport biomasy, stałych paliw alternatywnych, odpadów i innych produktów gospodarki o obiegu zamkniętym, które mogłyby w przyszłości częściowo zastąpić brak transportu węgla energetycznego. Rok 2023 był bardzo trudny dla wszystkich przewoźników kolejowych w Europie. Tym bardziej doceniam fakt, że wspólnie z naszymi spółkami zależnymi osiągnęliśmy zysk po opodatkowaniu w wysokości 326 milionów koron. CZK, co pozwala nam na kontynuację niezbędnej odnowy i modernizacji floty pojazdów.