Funkcjonariusze SOK ujawnili nielegalny pobyt obywatela Mołdawii

Funkcjonariusze SOK ujawnili nielegalny pobyt obywatela Mołdawii

Podczas służby patrolowej na terenie stacji kolejowej w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli obywatela Mołdawii, który nielegalnie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 38-letniego cudzoziemca przekazano do dyspozycji Straży Granicznej w Opolu.

W dniu 12 czerwca 2023 roku późnym wieczorem funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie patrolu stacji osobowej Kędzierzyn-Koźle zauważyli podróżnego śpiącego na ławce peronowej. W tracie podjętych czynności legitymowania okazało się, że mężczyzna jest obywatelem Mołdawii.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami SOK twierdził, że udaje się drogą kolejową do Czech, lecz w paszporcie widniała informacja o deportacji z terytorium tego państwa. Cudzoziemiec nie potrafił też wyjaśnić w jaki sposób znalazł się na obszarze kolejowym, dodatkowo nie posiadał żadnego biletu uprawniającego do przejazdu, ani pieniędzy na jego zakup. W związku z powyższym powiadomiona została Straż Graniczna, która przeprowadziła kontrolę legalności cudzoziemca w Polsce.

Po sprawdzeniu danych osobowych 38-letniego mężczyzny w systemach teleinformacyjnych Straży Granicznej okazało się, że obywatel Mołdawii przebywa nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Opolu.