Koleje Czeskie zainwestują ponad 12 mld CZK w rozwój utrzymania i serwisowania pojazdów

Koleje Czeskie zainwestują ponad 12 mld CZK w rozwój utrzymania i serwisowania pojazdów

Koleje Czeskie planują do 2031 r. zainwestować ponad 12 miliardów koron w rozwój obiektów usługowych. Ponad 6 miliardów koron czeskich zostanie zainwestowanych w nowe hale remontowe i ich gruntowną przebudowę. Planowana jest budowa czterech zupełnie nowych hal serwisowych, a kolejnych sześć hal zostanie rozbudowanych i zmodernizowanych.

Ponad miliard koron zostanie przeznaczonych na budowę nowych torów higienicznych i podwójne połączenie Centrum Utrzymania Pragi Południe z siecią Zarządu Kolei. Około 3,5 miliarda koron czeskich zostanie wydane na odnowienie i uruchomienie placów postojowych, kanałów kontrolnych, uruchomienie nowej tokarki podpodłogowej na Morawach do eksploatacji we wschodniej części kraju, konwersję trakcyjną i inne modyfikacje konstrukcyjne w centrach serwisowych w całej Republice Czeskiej. Około 1,5 miliarda koron czeskich zostanie przeznaczone na zakup inwestycji w maszyny, takie jak podnośniki, podesty ruchome, urządzenia do testowania wysokiego napięcia, sprzęt i sondy do defektoskopii itp.

– Serwis i utrzymanie taboru kolejowego to trzeci filar naszej działalności, obok przewozów pasażerskich i towarowych. Naszym celem jest kompleksowa opieka nad naszymi pojazdami we współpracy z odpowiednimi partnerami oraz oferowanie konserwacji zapachowej i okresowych odnowień innym właścicielom pojazdów w Republice Czeskiej i za granicą. Mamy już pierwsze zlecenia na serwisowanie pojazdów w naszej działalności. Są to na przykład jednostki elektryczne Moraw Kraju Południowomorawskiego lub jednostki wysokoprężne kilku przewoźników w kraju libereckim. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem i wspieraniem tego segmentu działalności, dlatego do 2031 roku chcemy zainwestować w jego rozwój ponad 12 miliardów koron czeskich” – mówi Michal Krapinec, prezes zarządu i dyrektor generalny ČD.

ČD eksploatuje obecnie około dwóch tysięcy pojazdów trakcyjnych i prawie 1800 wagonów osobowych. Dzięki szeroko zakrojonemu programowi modernizacji, który zakłada inwestycje w wysokości ponad 160 miliardów koron w ciągu najbliższych 10 lat, wiele wcześniej tradycyjnych pojazdów zostanie zastąpionych nowymi jednostkami. Dziesiątki lub setki innych pojazdów w transporcie pasażerskim i towarowym są eksploatowane w Republice Czeskiej przez innych przewoźników.

Nowe pojazdy potrzebują nowoczesnego zaplecza do konserwacji. Dlatego wraz z odnawianiem pociągów musimy inwestować w zaplecze serwisowe i technologie, które pozwolą nam w pełni wykorzystać zalety ich konstrukcji, takie jak system wymiany podzespołów czy zdalna diagnostyka i transfer danych o usterkach między pojazdami a zajezdnią. Musimy również dostosować się do odmiennego charakteru pojazdów i organizacji ruchu. Pojedyncze wagony są zastępowane kompletnymi jednostkami, a także w konserwacji zestawów składanych z wagonów konwencjonalnych stopniowo promowane są procedury typowe dla kompletnych jednostek. Coraz rzadziej będziemy pracować z pojedynczymi wagonami, do których moglibyśmy wykorzystać oryginalne hale czy rotundy. Teraz będziemy potrzebowali więcej długich hal przejazdowych, w których będziemy przeprowadzać przeglądy serwisowe i naprawy kapitalne w tym samym czasie na całym zespole wielowagonowym – zaznacza Michał Kraus, wiceprezes zarządu i zastępca dyrektora generalnego ČD ds. serwisu.

Lepsze udogodnienia dla pracowników i dbałość o środowisko

ČD skupi się na budowie nowych hal tam, gdzie nie ma odpowiednich pomieszczeń do modernizacji. W lokalizacjach wyposażonych już w odpowiednie hale zostaną one gruntownie zmodernizowane i rozbudowane pod kątem bieżących potrzeb eksploatacyjnych. Inwestycje będą również kierowane na budowę i modernizację myjni pojazdów szynowych, torów higienicznych oraz zaplecza technologicznego.

Wszystkie inwestycje będą charakteryzować się rygorystyczną ochroną środowiska i trendami neutralności emisyjnej. Zostaną one wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne, a gospodarka wodna będzie wykorzystywana na wodę deszczową. W przypadku zmywarek stawiamy na technologię recyklingu wody, dzięki czemu nasze zmywarki będą oszczędne w korzystaniu z zasobów wodnych. Odpowiednia konstrukcja budynków ograniczy ucieczkę ciepła, a do ich ogrzewania wykorzystamy pompy ciepła. Celem ČD jest pozyskanie energooszczędnych hal remontowych o niskich kosztach eksploatacji i wysokim wkładzie w ochronę naszego środowiska i klimatu. Jednocześnie zaoferują naszym pracownikom doskonale wyposażone stanowiska pracy i nowoczesne zaplecze sanitarne – mówi Michał Kraus, przedstawiając elementy wspólne planowanych budynków usługowych.

Oprócz inwestycji budowlanych na lata 2024-2031 planowane są inwestycje w maszyny i technologie w wysokości ok. 1,5 mld CZK. Należą do nich na przykład przebudowa systemu zasilania z 3 kV DC na 25 kV 50 Hz AC, budowa laboratorium badawczego wysokiego napięcia w Boguminie i jego modernizacja w Pradze, zakup nowoczesnych podnośników i mobilnych platform dostępu do urządzeń na dachach pojazdów, przyrządów do pomiaru kół i urządzeń defektoskopowych, np. specjalnych sond i innego sprzętu.

W maju tego roku rozpocznie się budowa nowej hali serwisowej w Chebie, w Pradze rozpoczął się już remont grupy wejściowej Centrum Serwisowego Praga Południe, a do końca roku w tym samym miejscu powinna rozpocząć się modernizacja technologii myjni. Rozbudowa hali w Šumperku jest w fazie realizacji, a budowa nowej hali w Havlíčkův Brodzie również powinna rozpocząć się w tym roku.

Część nowych budynków została już oddana do użytku. Na przykład w 2021 r. ukończono nowoczesną halę konserwacyjną w Brnie-Maloměřicach, w 2022 r. halę w Pilźnie, a w 2023 r. oddano do użytku nową myjnię kolejową w Havlíčkův Brod.