Nowe, niższe oferty na aktywną ochronę taboru KM przed dewastacjami

Nowe, niższe oferty na aktywną ochronę taboru KM przed dewastacjami

Koleje Mazowieckie otrzymały dodatkowe oferty w postępowaniu na usługi aktywnej ochrony fizycznej przed dewastacjami taboru przewoźnika oraz usługa podjazdów prewencyjnych i interwencyjnych w zapleczach technicznych spółki.

Na sfinansowanie ochrony mazowiecki przewoźnik zamierza przeznaczyć 492 tys. zł brutto.

Dwóch wykonawców zaproponowało nowe, niższe oferty za realizacje przedmiotu zamówienia

  • Agencja Ochrony MK – 501 874,44 zł brutto (oferta niższa o 3 704,76 zł brutto)
  • Konsorcjum Art-Security, ART-GROUP – 713 208,12 zł brutto (oferta niższa o 42 533,4 zł brutto)

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje:

  • w każdym miesiącu obowiązywania umowy od czwartku do niedzieli zapewnienie 6 kwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego (dwóch pracowników w lokalizacji Tłuszcz, dwóch pracowników w lokalizacji Sochaczew, dwóch pracowników w lokalizacji Warszawa Ochota) w godzinach wieczorno-nocnych
  • w każdym miesiącu obowiązywania umowy od poniedziałku do środy we wskazanych lokalizacjach oraz codziennie w lokalizacji Warszawa Grochów, po 2 podjazdy prewencyjne w godzinach wieczorno-nocnych, obchód trwający ok. 30 minut. Patrol dwuosobowy, wyposażony w środki przymusu bezpośredniego, kwalifikowani pracownicy ochrony,
  • dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją nadajnika, radiolinii, 2 pilotów/przycisków antynapadowych dla każdej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – 4 komplety
  • miesięczny abonament za gotowość do działania patrolu interwencyjnego na wezwanie kolei Mazowieckich dla wszystkich lokalizacji – 6 miesięcy
  • podjazdy grupy interwencyjnej na wezwanie przewoźnika z czasem dojazdu do obiektu nie dłuższym niż 15 minut – jeżeli wezwanie nastąpiło w godzinach dziennych , z czasem dojazdu do obiektu nie dłuższym niż 10 minut – jeżeli wezwanie nastąpiło w godzinach wieczorno-nocnych — średnio 50 podjazdów w miesiącu łącznie dla wszystkich lokalizacji. Zamawiający przewiduje maksymalnie 300 podjazdów w okresie obowiązywania umowy.