Grupa PKP rozwija współpracę transatlantycką

Grupa PKP rozwija współpracę transatlantycką

Budowanie relacji transatlantyckich i rozmowy o współpracy w obszarze innowacji oraz bezpieczeństwa  to główne tematy spotkania Grupy PKP z Federalną Administracją Kolei (FRA) Departamentu Transportu USA.

13 czerwca br. na zaproszenie Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. i przewodniczącego UIC (Międzynarodowego Związku Kolei, Grupa PKP miała zaszczyt gościć w siedzibie Centrali PKP S.A. delegację Federalnej Administracji Kolei (FRA) z Departamentu Transportu USA.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o pogłębieniu współpracy transatlantyckiej oraz wymianie doświadczeń z obszaru sektora kolejowego, bezpieczeństwa, projektów strategicznych i inwestycji. Główne tematy dyskusji koncentrowały się również wokół innowacji w sektorze kolejowym, dotyczyły obszarów badań i rozwoju oraz cyberbezpieczeństwa na kolei, a także omówieniu przewag struktur zintegrowanych dla prowadzenia efektywnej działalności kolejowej.

Delegacja Federalnej Administracji Kolei, na czele z Barbarą Klein Barr, dyrektor Programów Międzynarodowych, przewodniczącą Regionu UIC Ameryki Północnej, przedstawiła także główne założenia ustawy infrastrukturalnej (tzw. Infrastructure Bill) administracji Prezydenta Bidena, modelu rynku amerykańskiego oraz wyzwań stojących przed sektorem kolejowym.

Federalna Administracja Kolei jest zachwycona wizytą w Polsce i spotkaniem ze spółkami Grupy PKP w celu produktywnej wymiany informacji o naszych organizacjach i potencjalnej identyfikacji obszarów przyszłej współpracy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – powiedziała Barbara Klein Barr.

W spotkaniu udział wzięli Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz prezesi i członkowie zarządów spółek Grupy PKP: PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. i PKP Informatyka Sp. z o.o., którzy przedstawili kluczowe obszary działalności spółek oraz zaangażowanie polskiej kolei na rzecz wsparcia humanitarnego i strategicznego Ukrainy w związku z rosyjską agresją na ten kraj. Delegacja FRA odwiedziła również Centrum Bezpieczeństwa Operacji Kolejowych spółki PKP Informatyka.

Rozmawialiśmy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i innowacyjnością transportu. Ostatnie miesiące pokazują, że kolej ma kluczowe znaczenie – podkreśla wiceminister Maciej Małecki.

Ważnym elementem wizyty zorganizowanej przez Przedstawicielstwo PKP S.A. w Brukseli będzie także spotkanie delegacji FRA z ministrem Andrzejem Bittelem w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, gdzie omawiane będą strategiczne kwestie związane z projektami kolejowymi.

Spotkanie z udziałem delegacji FRA potwierdza determinację Grupy PKP w budowaniu strategicznych relacji transatlantyckich, podnoszeniu standardów w sektorze kolejowym oraz wzmocnieniu pozycji Polski jako partnera o ugruntowanej wiedzy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na kolei i innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.