Lokomotywy PKP Cargo pomagają PKP Intercity

Lokomotywy PKP Cargo pomagają PKP Intercity

PKP Intercity podpisało z PKP Cargo umowę na wykonywanie pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej. Przewoźnik towarowy otrzymał zamówienie w trybie z wolnej ręki.

Umowa o wartości 4 571 706 zł ma obowiązywać przez cztery miesiące.

Jak tłumaczy PKP Intercity konieczność  wydzierżawienie lokomotyw od PKP Cargo jest kilka. Obecnie przewoźnik pasażerski nie ma dostatecznej liczby lokomotyw, a tym samym potrzeba zlecenie obsługi trakcyjnej podmiotowi trzeciemu wynika z opóźnienia w realizacji napraw okresowych na czwartym poziomie utrzymania (P4) lokomotyw elektrycznych (jedną z umów PKP Intercity podpisało w połowie września 2023 r. ), braku otrzymywania ważnych ofert w ramach postępowań zakupowych na dzierżawę 10 lokomotyw elektrycznych, pomimo powtarzania postępowania oraz awaryjność elektrycznych zespołów trakcyjnych, która powoduje konieczność zamian na składy wagonowe.

Spółka wskazuje, iż powyższe powody braku możliwości zapewnienia obsługi trakcyjnej własnymi lokomotywami, a tym samym konieczność jej zlecenia PKP Cargo są niezależne od PKP Intercity i wynikają z sytuacji, których przewoźnik działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (zakładano, iż usługa, po wykonaniu napraw okresowych, w znacznej mierze będzie mogła być wykonywana lokomotywami własnymi).

PKP Intercity podkreśla, że obsługa trakcyjna lokomotywami PKP Cargo jest niezbędna dla realizacji działalności przewozowej w zakresie określonym nowym rozkładem jazdy RJ 2023/24 r.

Według naszych informacji, w okresie majówki PKP Intercity będzie korzystać z 10 lokomotyw EU07 oraz dwóch lokomotyw Vectron. Po majówce liczba wykorzystywanych „siódemek” może się zmniejszyć do 6 sztuk.

Warto dodać, że wymienione przez PKP Intercity argumenty to nie jedyne przyczyny braku własnych lokomotyw. Przewoźnik w październiku 2021 r. podpisał z Newagiem umowę na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Zgodnie z kontraktem dostawa pierwszego pojazdu miała nastąpić w ciągu 18 miesięcy. Termin ten minął pod koniec kwietnia 2023 r. O przyczynach opóźnienia informowaliśmy na początku 2024 r. 

PKP Intercity przewiduje, że dostawa pierwszych lokomotyw wielosystemowych planowana jest w III kwartale 2024 r.