Transport intermodalny znów na minusie

Transport intermodalny znów na minusie

W 2023 r. w transport intermodalny odnotował spadki w porównaniu z poprzednim rokiem. Masa przewiezionych ładunków to 24,5 mln ton. O 6,3% mniej niż w 2022 r. Wykonana praca przewozowa wyniosła 8,5 mld tkm. To spadek o ok. 1,5% i drugi rok z rzędu ze spadkami w tej gałęzi transportu.

2023 r. jest kolejnym, kiedy odnotowujemy spadek podstawowych parametrów w transporcie intermodalnym (w 2022 r. w stosunku do 2021 r. mieliśmy wzrost jedynie w wykonanej pracy przewozowej). Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że w 2023 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 24,5 mln ton ładunków. W 2022 r. było to 26,2 mln ton – masa przewiezionych ładunków zmniejszyła się o 6,3%. Wykonana praca przewozowa kształtowała się na poziomie 8,5 mld tkm. W porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się o ponad 0,1 mld tkm (ok. 1,5%). Przez cały 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,59 mln sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1,49 mln sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2022 r. liczba przetransportowanych jednostek spadła o ok. 9,1%.

W 2023 r. przewieziono 2,431 mln TEU (1 kontener 20-stopowy to 1 TEU). W porównaniu z 2022 r. jest to spadek o 405 tys. TEU (14,3%).

Masa towarów przewiezionych koleją w ramach transportu intermodalnego stanowiła 10,6% masy wszystkich ładunków, których transport odbył się po torach. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w 2022 r. Udział pracy przewozowej zrealizowanej przez kolej w transporcie intermodalnym wyniósł 13,7%.

Na polskim rynku transportowym obserwowaliśmy przez ostatnie lata systematyczny wzrost przewozów intermodalnych. Dane za lata 2022-2023 pokazują jednak, że przewozy intermodalne są wrażliwe na wydarzenia gospodarcze i geopolityczne. Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął na wyhamowanie wzrostu przewozów intermodalnych. Wymusił też zmiany w łańcuchach dostaw oraz konieczność poszukiwania alternatywnych kanałów dystrybucji. Wojna w Ukrainie miała istotny wpływ również na funkcjonowanie polskich portów. Porty Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście odnotowały spadki w przeładowywanych TEU względem 2022 r. W 2023 r. sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów powodowała zwiększony obrót surowcami masowymi. Pomimo trudności porty planują rozwijać swój potencjał i zwiększać możliwości przeładunkowe kontenerów’’– sytuację na rynku przewozów intermodalnych komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Spośród 29 przewoźników kolejowych, którzy realizowali transport intermodalny w 2023 r., najlepszy wynik osiągnęło PKP Cargo – zarówno pod względem masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. Udział tego przewoźnika w rynku wyniósł 19,4% według masy i 21,1% według pracy przewozowej. W porównaniu z 2022 r. udział PKP Cargo w rynku transportu intermodalnego spadł o 5,8 punktu procentowego w masie i o 9 punktów procentowych w pracy przewozowej.

ugie miejsce na rynku osiągnęła spółka PPC Intermodal z udziałem według masy na poziomie 18,2% i 19,9% według pracy przewozowej. Po I półroczu 2023 r. PCC Intermodal miało wyższy udział
w rynku według masy od PKP Cargo, a według pracy przewozowej było na pierwszym miejscu na rynku przez trzy pierwsze kwartały 2023 r.

Na trzecim miejscu jest DB Cargo z udziałem 15,3% według masy i 16,1% według pracy przewozowej.

Przewoźnicy z pierwszej trójki w 2023 r. posiadali blisko 53% udziału w rynku według masy oraz ponad 57% według pracy przewozowej.