Bezpośrednim pociągiem PKP Intercity do Chorwacji? Jeszcze poczekamy

Bezpośrednim pociągiem PKP Intercity do Chorwacji? Jeszcze poczekamy

Jak już informowaliśmy, 3 maja 2024 r. Koleje Słowackie zainaugurowały wakacyjne połączenia do chorwackiego Splitu nad Morzem Adriatyckim. Czy PKP Intercity planuje uruchomić podobne połączenie?

Na początku lutego poseł Łukasz Kmita skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie uruchomienia bezpośredniego pociągu łączącego Polskę z Chorwacją w sezonie letnim. Poseł zapytał, czy resort rozważy możliwość uruchomienia w rozkładzie jazdy na sezon 2024/2025 bezpośredniego połączenia kolejowego ze Splitem, we współpracy na przykład z Kolejami Słowackimi i Chorwackimi, które łączyłoby Warszawę, Kraków lub Katowice z tym chorwackim miastem.”

Wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak, przekazał, że Ministerstwo Infrastruktury obecnie nie prowadzi prac nad rozszerzeniem siatki połączeń dalekobieżnych w kierunku południowej Europy, dlatego uruchomienie połączenia między Polską a Chorwacją w rozkładzie jazdy na sezon 2024/25 nie jest możliwe. Przedstawiciel resortu dodał, że PKP Intercity wielokrotnie omawiało z zagranicznymi kolejami możliwość uruchomienia tego połączenia. Jednak w trakcie tych rozmów nie udało się uzyskać zgody wszystkich zaangażowanych stron.

Uruchomienie takiego połączenia jest niezwykle skomplikowane, ponieważ wymaga porozumienia między wieloma przewoźnikami kolejowymi, zarówno pod względem rozkładu jazdy, aspektów technicznych, jak również w kwestiach taryfowo-cenowych – zwrócił uwagę Malepszak.

Wiceminister zaznaczył, że strona chorwacka gotowa jest do współpracy wyłącznie na warunkach komercyjnych, tj. bez partycypowania w ryzyku finansowym projektu uruchomienia takiego pociągu.

Brak możliwości ujęcia przedmiotowego połączenia (w przypadku uruchomienia jako nowego pociągu) w umowach o świadczenie usług publicznych, a także brak możliwości uruchomienia w trybie otwartego dostępu (zgodnie z przepisami unijnymi) podaje pod wątpliwość sens uruchamiania takiego pociągu. W przypadku braku synchronizacji z krajowym rozkładem jazdy każdego z państw na trasie przejazdu pociąg taki musiałby kursować komercyjnie na pełne ryzyko strony polskiej – podkreślił wiceminister.

Poseł Kmita zapytał, czy była możliwość współpracy z Kolejami Słowackimi pod kątem przedłużenia pociągu i rozpoczynania biegu na jednej z w/w stacji Polskich lub dołączania wagonu polskiego na stacji Bratysława do składu pociągu do Splitu.

Poza wymienionymi wcześniej czynnikami ze względu na ograniczenia ruchowe i infrastrukturalne nie występuje obecnie możliwość uruchomienia przedmiotowego połączenia w porozumienia z Kolejami Słowackimi lub Austriackimi – odpowiedział Piotr Malepszak.

Jak dodał, z powodu ograniczeń dotyczących długości i masy brutto pociągów na górskim odcinku linii kolejowej z Ogulina do Splitu nie ma możliwości doczepienia dodatkowych wagonów z Polski do istniejących pociągów do Splitu.

Jest to wykonalne w przypadku użycia dodatkowej lokomotywy spalinowej, której dostępności koleje chorwackie nie potwierdziły – zaznaczył.

Drugim powodem potwierdzających nierealność uruchomienia połączeń jest brak możliwości wykonania manewrów w stacji Wien Hauptbahnhof i problem częstych opóźnień pociągów z Czech i Polski w Austrii, które miałyby wpływ w przypadku ewentualnego połączenia pociągu Polska – Austria z pociągiem z Austrii do Chorwacji.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. Urząd Transportu Kolejowego przyznał RegioJet otwarty dostęp do przewozów pasażerskich na trasie międzynarodowej Kraków Główny – Rijeka/Split – Kraków Główny. Jednak do dziś takie połączenie nie zostało uruchomione, i trudno oczekiwać, że pociągi tego przewoźnika ruszą w tegoroczne wakacje. RegioJet zawiesił w tym roku połączenie, które od lat cieszyło się dużym zainteresowaniem podróżnych w Czechach, a które łączyło Pragę ze Splitem i Rijeką.

Dodajmy, że Koleje Słowackie (ZSSK), we współpracy z austriackim przewoźnikiem ÖBB, po raz kolejny uruchomiły wakacyjny pociąg bezpośrednio nad Morze Adriatyckie. Pociągi EuroNight do Splitu będą kursować przez całe lato, do 5 października, trzy razy w tygodniu.