Dziś Dzień bez samochodu – skorzystajmy z transportu publicznego

Dziś Dzień bez samochodu – skorzystajmy z transportu publicznego

22 września – jak co roku w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności przewoźnicy kolejowi zachęcają do zostawienia auta w garażu lub na parkingu i skorzystania z transportu publicznego. Dziś do pracy i szkoły pojedziemy bezpłatnie autobusami, tramwajami, metrem cz pociągami.

Kujawsko-pomorskie

Każda osoba będąca właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu, na podstawie okazanego podczas kontroli dokumentów przewozu ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, będzie miała możliwość odbywania przejazdu pociągami Polregio bez konieczności okazywania biletu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, ograniczonego stacjami: Twarda Góra, Wyrzysk Osiek, Mogilno, Jabłonowo Pomorskie, oraz na odcinku Rutkowice – Kutno.

Osoby zamierzające podróżować poza ww. obszar zobowiązane będą do nabycia biletu na przejazd od jednej z ww. stacji jako stacji wyjazdu wg zasad przewidzianych w Regulaminie Przewozu (RPR). 

Również Arriva zachęca do wszystkich do przesiadki w pociągi.

Lubelskie

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, każda osoba będzie miała możliwość nieodpłatnego przewozu roweru pociągami Polregio w dniach 16-22 września 2023 r., w dowolnych relacjach na obszarze województwa lubelskiego, ograniczonego stacjami: Dęblin, Siedlce, Potok Kraśnicki.

W przypadku przewozu roweru do lub od stacji znajdującej się poza obszarem województwa lubelskiego, podróżny zobowiązany jest na warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) nabyć bilet na przewóz roweru od ostatniej stacji na obszarze objętym ofertą według stosownej opłaty wskazanej w Taryfie przewozowej (TPR). W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Taryfy przewozowej (TPR) i Regulaminu przewozu (RPR)  – podaje przewoźnik.

Co ważne obsługa pociągu sprawując nadzór nad liczbą przewożonych rowerów, ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsca przeznaczone do przewozu roweru są zajęte lub taki przewóz zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie.

Lubuskie

22 września 2023 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, każda osoba na podstawie okazanego podczas kontroli ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu, będzie miała możliwość odbywania przejazdów pociągami Polregio bez konieczności okazywania biletu na obszarze województwa lubuskiego, ograniczonego stacjami: Kostrzyn, Dobiegniew, Małomice, Zbąszynek, Bytom Odrzański, Wschowa, Zasieki, Słubice oraz na odcinkach Iłowa Żagańska – Węgliniec – Zgorzelec i Stare Bielice – Krzyż.

Możliwość odbywania nieodpłatnych przejazdów dotyczy wyłącznie przejazdów w komunikacji krajowej. Osoby zamierzające podróżować w relacjach transgranicznych zobowiązane są do zakupu biletów wg zasad ogólnych, tj. obowiązującego w danej relacji cennika opłat (np. opłaty za bilet graniczny).

Łódzkie

Każdy może podróżować pociągami regionalnymi bezpłatnie w obrębie województwa Łódzkiego. Podczas kontroli biletów wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Każda osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem  na podstawie okazanego podczas kontroli dokumentów przewozu ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, będzie miała możliwość odbywania przejazdu pociągami REGIO/interREGIO bez konieczności okazywania biletu na obszarze województwa Łódzkiego, ograniczonego stacjami: Bobry, Petrykozy, Ostrowy, Skalmierz, Dzietrzniki oraz na odcinku Łódź-Warszawa.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała ofertę specjalna „Dzień bez samochodu z ŁKA”, która obowiązuje 22 września 2023 roku. Do skorzystania z oferty uprawnieni są właściciel samochodu osobowego oraz osoby mu towarzyszące – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem w dowodzie rejestracyjnym samochodu określającym liczbę miejsc siedzących. Podczas kontroli dokumentów przewozu podróżny zobowiązany jest okazać w pociągu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, w którym jest wpisany jako właściciel pojazdu.

Małopolskie

Małopolski Zakład Polregio w Krakowie przypomina, że każdego roku w dniu 22 września na terenie województwa małopolskiego obowiązuje oferta pozataryfowa Małopolski bilet na „Dzień bez samochodu”.

Przejazdy wg oferty odbywają się na podstawie biletów w cenie 1 zł. nabytych wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA. Bilet ten uprawnia również do nieodpłatnego przewozu jednego roweru – informuje przewoźnik.

22 września na podstawie specjalnej oferty Małopolski bilet na  „Dzień bez samochodu” możecie kupić bilet jedynie za złotówkę, który obowiązywał będzie zarówno w pociągach Kolei Małopolskich, jak i  w Autobusowych Liniach Dowozowych.

Mazowieckie

W piątek 22 września, od godz. 00.00 do godz. 23.59, wsiadając doo pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej, nie trzeba kasować biletu. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych (kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwe), otwarte będą bramki metra.

Dzień bez Samochodu w KM to oferta, dzięki której 22 września każdy będzie mógł skorzystać z nieodpłatnych połączeń oferowanych przez Koleje Mazowieckie.

Co ważne w dniu obowiązywania oferty przejazd pociągami KM odbywa się bez konieczności posiadania biletu ani dokumentu potwierdzającego posiadanie samochodu.

Warszawska Kolej Dojazdowa przypomina, że w dniu 22 września obowiązuje oferta specjalna „Dzień bez samochodu w WKD”, w ramach której przejazdy wszystkimi pociągami oraz Zastępczą Komunikacją Autobusową uruchamianą na linii WKD są bezpłatne, niezależnie od relacji i czasu podróży – bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży.

W ramach oferty specjalnej „Dzień bez samochodu w WKD” pasażerom, którzy skasują bilet jednorazowy na przejazd/przewóz lub pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, ważny w dniu 22.09.2023 r. nie będzie przysługiwać zwrot środków finansowych.

Pomorskie

W dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, czyli 22 września 2023 roku (piątek) – każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – na podstawie okazanego podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem będzie miał możliwość przejazdu wszystkimi pociągami operatorów kolejowych POLREGIO i PKP SKM w Trójmieście w obszarze województwa pomorskiego.

Elektroniczny zapis dowodu rejestracyjnego „mPojazd” pozwala również na skorzystanie z bezpłatnego przejazdu właścicielowi lub współwłaścicielowi samochodu osobowego. Zgoda na przejazd na podstawie dowodu rejestracyjnego nie dotyczy samochodów wypożyczonych, firmowych, czy leasingowych.

Świętokrzyskie

W okresie 16 września 2023 r. –  22 września 2022 r. w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, którego celem jest zachęcenie do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń zostaje wprowadzona oferta specjalna „Rower za złotówkę”.

W okresie obowiązywania oferty na obszarze województwa świętokrzyskiego każdy podróżny może zakupić bilet na przewóz roweru pociągami REGIO w cenie 1 zł.

Oferta ma zachęcić mieszkańców województwa świętokrzyskiego do rezygnacji bądź ograniczenia mobilności indywidualnej na rzecz transportu kolejowego – przypomina Polregio.

Oferta nie obowiązuje na odcinkach, na których wprowadzona jest zastępcza komunikacja autobusowa.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Rower za złotówkę”

Warmińsko – Mazurskie

Polregio przygotowało na dzień 22 września specjalną ofertę, dającą możliwość bezpłatnego odbywania przejazdów w Miejskim Obszarze Funkcjonowania Olsztyna, tj. w relacjach ograniczonych stacjami:
Olsztyn Główny – Jonkowo, Olsztyn Główny – Biesal, Olsztyn Główny – Gryźliny, Olsztyn Główny – Marcinkowo, Olsztyn Główny – Barczewo. Od Podróżnych odbywających ww. przejazdy nie będzie wymagane okazanie żadnych dodatkowych dokumentów.