CD Cargo Poland przewiezie węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec

CD Cargo Poland przewiezie węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Elektrownia Połaniec z podziałem na dwa zadania.

Łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść:

  • zadanie 1: od 400 000 ton do 500 000 ton
  • zadanie 2: od 400 000 ton do 500 000 ton

Zmiana ilości przewożonego węgla może wynikać ze:

  • zmiennymi potrzebami odbiorców energii elektrycznej
  • rozbieżnością pomiędzy rzeczywistą jakością węgla, a jakością nominalną ustaloną w umowie na zakup/dostawy węgla energetycznego
  • konieczności ograniczenia emisji

Na sfinansowanie każdego z zadań przeznaczono po 26 445 000 mln zł brutto.

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej okazało się, że oferta złożona przez CD Cargo Poland jest najkorzystniejsza. Początkowo przewoźnik za realizację usługi oczekiwał po 27 367 500 zł brutto za zadanie.

Dodajmy, że postępowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zadaniu nr 1 wypłynęło osiem oferty a w zadaniu nr 2 wpłynęło siedem.