PKP Cargo wycofuje się z umów sponsoringowych

PKP Cargo wycofuje się z umów sponsoringowych

PKP Cargo wycofało się ze skutkiem natychmiastowym z umów sponsoringowych zawartych z klubem sportowym Widzew Łódź, z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z klubem Unia Skierniewice. Oszczędności z tego tyłu będą liczone w  milionach złotych.

W związku ze zidentyfikowanymi w ostatnich dniach przez spółkę PKP Cargo informacjami o wystąpieniu okresowych trudności finansowych podjęte zostały niezwłocznie przez zarząd inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki.

W powyższym zakresie dokonano między innymi analizy zasadności prowadzenia przez spółkę PKP Cargo działalności sponsoringowej w zakresie wspierania klubów sportowych Widzew Łódź oraz Unia Skierniewice oraz innych organizacji w tym obszarze, w tym w szczególności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeprowadzone analizy wykazały, że zawarcie w 2023 roku większości umów sponsoringowych było całkowicie bezzasadne, a  w  niektórych przypadkach powodowane było prywatnymi politycznie motywowanymi interesami ówczesnych członków Zarządu PKP Cargo będącymi niestety w pierwszej kolejności w istocie politykami ówcześnie rządzącej partii politycznej, nie zaś managerami dbającymi o dobro PKP Cargo. Co więcej w części z tych umów zawarte zostały świadczenia osobiste na rzecz osób związanych z PKP Cargo  np. w postaci sponsorowania wyjazdu oraz pobytu takiej osoby na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w lecie 2024 roku.

W ocenie nowego Zarządu PKP Cargo zidentyfikowana sytuacja jest całkowicie nieakceptowalna, w szczególności w zestawieniu z wystąpieniem okresowych trudności finansowych w PKP Cargo o czym spółka informowała między innymi w komunikacie giełdowym z dnia 10 maja 2024 roku.

Musimy sobie jasno powiedzieć, że na skutek nieodpowiedzialnych działań naszych poprzedników oraz ich politycznych mocodawców PKP Cargo znalazła się w  trudnej sytuacji, która wymaga od nas podejmowania między innymi takich niepopularnych decyzji jak rozwiązanie umów sponsoringowych z klubami i organizacjami sportowymi. Niestety z naszego punktu widzenia jako Zarządu, który przyszedł ratować Spółkę, dużo ważniejsze jest zbieranie środków na wypłaty wynagrodzeń dla tysięcy pracowników PKP  Cargo czy regulowanie przez spółkę zobowiązań za usługi i towary niezbędne do prowadzenia działalności przewozowej, niż promowanie obecnie logo PKP Cargo nad Sekwaną czy w województwie łódzkim, z którego przecież posłami lub radnymi była albo jest duża część naszych poprzedników. Te zaoszczędzone miliony złotych przeznaczymy na bardziej potrzebne cele – wskazała Monika Starecka, pełniąca obowiązki Członka Zarządu ds. Finansowych.

Dla przypomnienia udział Grupy PKP Cargo – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej.

Dodajmy, że zarząd PKP Cargo przekazał organizacjom związkowym działającym w spółce informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy.