Trzy oferty na dostawę pojazdów akumulatorowych dla Kolei Mazowieckich

Trzy oferty na dostawę pojazdów akumulatorowych dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otrzymały trzy oferty na dostawy nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT).

Podobnie jak ostatnio, przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 6 fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT). Do tego dołączony jest pakiet naprawczy-pozderzeniowy, szkolenie wskazanych przez przewoźnika osób z obsługi EAZT oraz serwisowanie dostarczonych EAZT na poziomach utrzymania P1, P2, i P3. Serwisowanie ma trwać od momentu dostarczenia każdego z pojazdów do 31 grudnia 2031 r.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zakupu maksymalnie trzech dodatkowych pojazdów tego samego typu, jak modele zamówione w ramach zamówienia podstawowego.

Na sfinansowanie tego zamówienia Koleje Mazowieckie planują przeznaczyć 275 848 080 zł brutto, 224 266 731,71 zł netto.

Oferty złożyli

  • Pesa Bydgoszcz – 328 482 570 zł brutto (zamówienie podstawowe)
  • Stadler Polska – 370 929 933 zł brutto(zamówienie podstawowe)
  • Konsorcjum Skoda Transportation, Skoda Vagonka – 261 655 200 zł netto/brutto (zamówienie podstawowe)

Przypomnijmy, że to już czwarte postępowanie w sprawie dostawy pojazdów akumulatorowych. Pierwsze zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg został unieważniony kilka dni po ogłoszeniu. W trzecim podejściu, oferta w zakresie zamówienia podstawowego była prawie dwukrotnie wyższa.