Stadler z pierwszym zamówieniem z Bułgarii

Stadler z pierwszym zamówieniem z Bułgarii

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Bułgarii oraz firma Stadler podpisały umowę na dostawę siedmiu bezemisyjnych pojazdów piętrowych typu KISS. Kontraktobejmuje także opcję zakupu trzech dodatkowych pojazdów, 15 lat utrzymania floty oraz szkolenie personelu operatora. To pierwsze zamówienie Stadlera w Bułgarii i kolejny znaczący sukces sprzedażowy na Bałkanach.

Uwzględniając zawartą umowę, pojazdy Stadlera będą eksploatowane w 48 krajach. Firma sprzedała dotychczas łącznie 630 pojazdów piętrowych typu KISS.

Kontrakt obejmuje zamówienie podstawowe na 7 pojazdów oraz opcję na kolejne 3 jednostki. Czteroczłonowe składy będą poruszały się z prędkością 160 km/h i pomieszczą na pokładzie co najmniej 300 osób na miejscach siedzących. Zgodnie z umową pierwszy pojazd ma zostać dostarczony w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Minister Transportu i Komunikacji Republiki Bułgarii Georgi Gvozdeykov poinformował, że zakup nowych pociągów jest odpowiedzią na potrzebę wymiany istniejącego taboru i wiąże się z osiągnięciem celów kraju w zakresie zrównoważonej mobilności.

Umowa jest pierwszym zamówieniem na nowe pociągi w Bułgarii od 20 lat. Kupując najnowocześniejsze, bezemisyjne pojazdy piętrowe od firmy Stadler, nie tylko znacząco poprawimy komfort podróżowania koleją, ale przede wszystkim poczynimy istotny krok w kierunku realizacji celów zrównoważonej mobilności, które stanowią obecnie niezwykle ważne wyzwanie stojące przed krajami europejskimi. Wspólnie z producentem, który wygrał przetarg publiczny, zapewnimy sprawną eksploatację nowych pojazdów przez wiele lat – dodał Georgi Gvozdeykov.

Jesteśmy dumni, że możemy podpisać umowę z Ministerstwem Transportu Bułgarii na dostawę naszych pociągów KISS. Pojazdy te stanowią punkt odniesienia dla wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa, komfortu i najnowocześniejszej technologii. Jesteśmy przekonani, że w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości bułgarskiego transportu publicznego. Mamy również nadzieję, że będziemy mogli kontynuować rozpoczętą współpracę przy kolejnych projektach wymiany pojazdów szynowych w Bułgarii” – powiedział Philipp Brunner, Członek Zarządu Grupy Stadler, Wiceprezes Dywizji Europa Centralna.

Nowoczesne, dwupokładowe pociągi przeznaczone będą do eksploatacji na torze o szerokości 1435 mm i zostaną wyposażone w system zasilania 25 kV/50 Hz. Nie mniej niż 10 % miejsc siedzących w każdym przedziale oraz w poszczególnych klasach zostanie zaprojektowanych jako miejsca z pierwszeństwem dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zeroemisyjne elektryczne zespoły trakcyjne będą spełniać wymagania TSI dla pociągów konwencjonalnych, normy europejskie, a także przepisy i normy dotyczące ruchu i eksploatacji taboru na terytorium Republiki Bułgarii oraz przepisy Międzynarodowego Związku Kolei (UIC).

Pojazdy KISS dla Bułgarii zostaną wyprodukowane w fabryce Stadler Polska w Siedlcach, będącej częścią Dywizji Europa Centralna w ramach Grupy Stadler. Zakład w Siedlcach działa od 2006 roku, zatrudnia ponad 1000 osób i wyprodukował około 950 pojazdów dla przewoźników z 17 krajów Europy, w tym dla krajów bałkańskich takich jak Słowenia, Serbia czy Bośnia i Hercegowina. Zakład z sukcesem dostarczył już pociągi piętrowe typu KISS do Słowenii i Słowacji.