Kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo poinformował, iż w dniu 13 maja 2024 roku akcjonariusz – PKP S.A. wymieniał swoich członków Rady Nadzorczej.

Z dniem 14 maja 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołano Pawła Tomasza Sosnowskiego oraz Grzegorza Dostatniego. Jednocześnie z dniem 14 maja 2024 roku w skład Rady Nadzorczej powołano Bogusława Edmuda Nadolnika oraz Roberta Wojciecha Stępnia.

Bogusław Nadolnik uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie i Marketing) oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ( Audyt wewnętrzny i kontrola). Stypendysta I programu ECESP Fundowanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej , realizowanego przez Georgetown University Washington D.C. USA. Absolwent Zarządzanie Małym Biznesem w Kings River Community College – Reedley, Kalifornia. Uczestnik wielu kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych.

Od kwietnia 2024 r. pracuje w Ministerstwie Infrastruktury na stanowisku Zastępcy Detektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Doświadczanie w zakresie nadzoru właścicielskiego zdobywał w pracy w radach nadzorczych takich spółek jak: Polimex-Cekop sp. zo.o. – Warszawa, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.- Warszawa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Warszawa, Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. – Krynica, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. – Radom, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Warszawa , ENERGA S.A.- Gdańsk, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – w Toruniu, w których reprezentował Ministra Właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Robert Stępień jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończył studia menedżerskie na Uniwersytecie Gdańskim i otrzymał tytuł MBA.

Z koleją związany od 2012 roku, obejmując stanowisko dyrektora Biura Handlowego Kolei Mazowieckich. Od czerwca 2017 r. Prezes Kolei Mazowieckich.

Według wstępnych szacunkowych danych za I kw. 2024 , przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 1,18 mld zł, wynik netto to minut 118,1 mln zł. Znaczący spadek przewozów kolejowych, a co za tym idzie również spadek wpływów, spowodował, że zarząd planuje od 1 czerwca 2024 r. skierować na tzw. nieświadczenie pracy nawet do 30% pracowników spółki.