Jakie „wąskie gardła” PKP PLK chcą zlikwidować w najbliższych latach

Jakie „wąskie gardła” PKP PLK chcą zlikwidować w najbliższych latach

Podczas marcowego spotkania wiceministra infrastruktury oraz prezesa PKP PLK z dziennikarzami pojawił się temat eliminacji wąskich gardeł na sieci kolejowej. Otrzymaliśmy listę 10 planowanych projektów do realizacji w latach 2024-2025.

Postawimy mocny nacisk na eliminację różnego rodzaju wąskich gardeł. To są sprawy, które zostały rozpoznane w spółce dwa lata temu i jest bardzo obszerna lista takich mankamentów na sieci – mówił wiceminister Piotr Malepszak.

Jak dodał wiceminister, są to brakujące mosty jak choćby w Górze Kalwarii, czy mniejsze problemy jak brakujące rozjazdy, połączenia rozjazdowe czy tory dodatkowe.

Lista przykładowych zadań:

 • Linia kolejowa nr 276 Wrocław – Międzylesie
  Wąskie gardło: ograniczenia prędkości na jednotorowych odcinkach linii powodujące wydłużenie czasu jazdy i zmniejszenie przepustowości;
  Planowane rozwiązanie problemu: przywrócenie prędkości 100-120 km/h, likwidacja ograniczeń prędkości do 20-50 km/h;
 • Szlak Świdnica Przedmieście – Świdnica Kraszowice na linii nr 285  
  Wąskie gardło: brak przejezdności;
  Planowane rozwiązanie problemu: umożliwienie prowadzenia ruchu pociągów na szlaku;
 • Szlak Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice
  Wąskie gardło: ograniczenia prędkości na linii jednotorowej powodujące wydłużenie czasu jazdy i zmniejszenie przepustowości;
  Planowane rozwiązanie problemu: podniesienie prędkości do 120 km/h, likwidacja ograniczenia do 60 km/h;
 • Linia kolejowa C-E 59 na odcinku Wrocław – Głogów na szlaku Wołów – Brzeg Dolny  
  Wąskie gardło: ograniczenia prędkości w torze nr 2 powodujące wydłużenie czasu jazdy i zmniejszenie przepustowości;
  Planowane rozwiązanie problemu: podniesienie prędkości do 120 km/h, likwidacja ograniczeń prędkości do 50 km/h;
 • Szlak Włoszczowice – Chmielnik – posterunek bocznicowy Gołuchów na linii nr 70
  Wąskie gardło: ograniczona przepustowość na linii nr 70, szlak Włoszczowice-Chmielnik jest zamknięty dla ruchu podczas obsługi bocznicy;
  Planowane rozwiązanie problemu: budowa nowych urządzeń srk na posterunku Gołuchów oraz sieci kablowej do stacji Włoszczowice w celu zdalnego uruchomienia posterunku bocznicowego;
 • Stacja Gądki na linii kolejowej nr 272
  Wąskie gardło: Niska przepustowość na stacji dla ruchu towarowego w kierunku terminala;
  Planowane rozwiązanie problemu: Elektryfikacja i zmiana funkcji toru nr 9, korekta układu torowego;
 • Odcinek Gdańsk Główny – Gdynia Chylonia na linii nr 202
  Wąskie gardło: ograniczenie prędkości na odcinku do 100 km/h;
  Planowane rozwiązanie problemu: podbicie torów i rozjazdów z uzupełnieniem podsypki pozwoli zwiększyć prędkość do 120 km/h zgodnie z docelowym profilem prędkości wpisanym do systemu ETCS poziom 2;
 • Linia kolejowa nr 22 wraz robotami towarzyszącymi na odcinku Radzice – Radom 
  Wąskie gardło: ograniczenia prędkości w torze nr 2 na odcinku Radzice – Wolanów powodujące wydłużenie czasu jazdy i zmniejszenie przepustowości;
  Planowane rozwiązanie problemu: rewitalizacja toru 2, podniesienie prędkości do 120 km/h, likwidacja ograniczenia prędkości do 40-80 km/h;
 • Linia kolejowa nr 672 Maciejów Północny – Zabrze Makoszowy Kopalnia
  Wąskie gardło: ograniczenia prędkości powodujące wydłużenie czasu jazdy i zmniejszenie przepustowości;
  Planowane rozwiązanie problemu: podniesienie prędkości z 30/50 km/h do 60 km/h;
 • Stacja Hajnówka
  Wąskie gardło: brak możliwości krzyżowanie pociągów na linii kolejowej nr 52 w kierunku z Bielska Podlaskiego;
  Planowane rozwiązanie problemu: przebudowa infrastruktury stacji, która umożliwi krzyżowanie pociągów.