Belgijskie lokomotywy ponownie zaoferowane PKP Intercity

Belgijskie lokomotywy ponownie zaoferowane PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w powtórzonym postępowaniu na dzierżawę 10 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Podobnie jak poprzednio wpłynęła jedna oferta od firmy, która kupiła 12 belgijskich elektrowozów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć odrębnych części.

  • Przedmiotem części 1 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.
  • Przedmiotem części 2 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.
  • Przedmiotem części 3 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.
  • Przedmiotem części 4 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.
  • Przedmiotem części 5 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Na sfinansowanie zamówienia, przewoźnik przeznaczył w sumie 23 245 072,93 zł brutto, z czego po 5 455 872,23 zł brutto na sfinansowanie część 1-3 oraz po 3 438 728,12 zł brutto na sfinansowanie część 4 oraz 5.

Jedyną ofertę, podobnie jak w pierwszym postępowaniu złożyła firma Seville Rail Rent Krzysztof Oziembłowski, która za dzierżawę pojazdów oczekuje w sumie 25 060 389 zł brutto, po 5 012 077,8 zł na każdą cześć zamówienia.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ lokomotywy nie miały dopuszczenia do poruszania się na terenie Polski. Pod koniec 2022 r. rzecznik UTK tłumaczył „Kolejowemu Portalowi”, że wniosek o wydanie zezwolenia dla wskazanego typu lokomotywy nie wpłynął ani do Prezesa UTK ani do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Dodajmy, że pierwsza oferta firmy z Gorzowa Wlkp. wyniosła 22 066 206,75 zł brutto.