Stacja Poronin zyska przejście podziemne z windami

Stacja Poronin zyska przejście podziemne z windami

Systematycznie poprawiamy standard na polskich stacjach i przystankach kolejowych. Wierzymy, że kolej musi się zmieniać i cieszymy się, że pasażerowie doceniają dobre zmiany, jakie zachodzą na polskiej kolei. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie przekonywać się do tego bezpiecznego, komfortowego i przewidywalnego środka transportu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na stacji Poronin zwiększy się dostęp do pociągów, dzięki budowie przejścia podziemnego o długości blisko 27 metrów. Nowy obiekt z windami zapewni wygodne i bezpieczne dojście do peronów wszystkim podróżnym. Korzystnie zmieni się standard kolejowej stacji. Przejście ułatwi również komunikację w rejonie ważnego węzła drogowego. W Poroninie pasażerowie korzystają już z nowego peronu dwukrawędziowego, przystosowanego do lepszej obsługi. Są wiaty, ławki i tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych. Podobne wyposażenie znajdzie się niebawem na kolejnym peronie, który zostanie przebudowany przy budynku stacji.

Pasażerowie zyskują coraz lepsze warunki podróżowania m.in. na kolejowej zakopiance. Polska kolej korzystnie zmienia się dla podróżnych. Staje się dostępniejsza, komfortowa i bezpieczniejsza, dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych, realizowanych z Krajowego Programu Kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Budowa przejścia podziemnego jest w zakresie projektu: „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, współfinansowanego w ramach POIiŚ. Wartość zadania to blisko 7 mln zł netto. Do października 2023 r., zgodnie z podpisaną w lutym umową, wykona je Konsorcjum Firm w składzie: Probudowa Sp. z o.o. z Wrocławia – lider konsorcjum i PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz – partner.

Dodajmy, że budowa przejścia pod torami zainteresowanych było pięciu wykonawców.