2000 zł premii dla pracowników PKP Intercity?

2000 zł premii dla pracowników PKP Intercity?

Organizacje związkowe reprezentujące pracowników PKP Intercity skierowały do zarządu przewoźnika pismo, w którym wnoszą o wypłatę dodatkowej premii dla pracowników spółki w wysokości 2000 zł.

Jesteśmy jednym z największych w kraju przewoźników pasażerskich, rozwijamy i unowocześniamy zarówno ilość jak i standard naszych połączeń. Inwestujemy w nowoczesny tabor, co pozwala pozyskiwać i zwiększać ilość naszych klientów. Jako Partnerzy społeczni wyrażamy szczególne uznanie dla Zarządu Spółki za konsekwentne dążenie do realizacji obranych celów, a także dla znakomitego dostosowania się do zmiennych uwarunkowań świadczących o prawidłowości przyjętej strategii i wyznaczonych kierunkach działania – czytamy w piśmie.

Strona społeczna przypomina jednak, że spółka to przede wszystkim jej pracownicy.

To odpowiedzialni specjaliści, którzy każdego dnia, niezależnie od sytuacji i stanowiska idą „na służbę”, aby w najlepszy z możliwych sposobów służyć podróżnym, którzy nam zaufali. To od ich zaangażowania zależy przyszłość naszej spółki, warto więc to docenić i okazać naszym Pracownikom, że są wartością dodaną — najważniejszą. Kończący się okres przewozów letnich, a także bardzo dobre wyniki spółki są bardzo dobrą okazją by podziękować załodze za przepracowany sezon – czytamy dalej.

Organizacje związkowe wniosły o wypłatę dodatkowej premii dla pracowników PKP Intercity w wysokości 2000 zł.

Wypłata dodatkowej premii będzie dobrym sygnałem do środowisk pracowniczych, że Zarząd Spółki dostrzega zaangażowanie całej załogi w proces przewozowy. Obecny ciągły spadek siły nabywczej pieniądza poprzez inflację, poprawiająca się sytuacja Spółki związana ze wzrostem ilości przewiezionych pasażerów powoduje, że w odpowiedzi oczekiwania Pracowników nasze stanowisko jest w pełni zasadne – podkreślają związkowcy.

Tylko w lipcu 2023 r. PKP Intercity przewiozło ponad 7,1 mln osób, a od początku roku już blisko 38 mln pasażerów.

Przypomnijmy, że na początku lipca Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za 2022 r. i wynikom przewozowym za pierwszą połowę 2023 r. powiedział, że PKP Intercity jest spółką, w której jest modelowy dialog społeczny. Dodał wówczas, że 1 stycznia 2023 r. pracownicy przewoźnika otrzymali podwyżkę w wysokości ok. 500 zł brutto., a od 1 lipca o kolejne około 200 zł brutto.

Dodajmy, że jednorazowe gratyfikacje otrzymali pracownicy Polregio (1200 zł brutto) oraz PKP Cargo (450 zł brutto).