1200 zł gratyfikacji dla pracowników Polregio

1200 zł gratyfikacji dla pracowników Polregio

Zarząd Polregio poinformował o wypłacie wszystkim pracownikom Spółki jednorazowej gratyfikacji w wysokości 1200 zł brutto. Środki trafią na konta pracowników już 10 lipca, wraz z wynagrodzeniem za czerwiec.

Wypłata gratyfikacji stanowi docenienie ich pracy, która przełożyła się na bardzo dobre wyniki przewozowe.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Mamy nadzieję, że wypłacone środki pozwolą naszym pracownikom przynajmniej częściowo odciążyć domowe budżety, a jednocześnie w pełniejszy sposób skorzystać z urlopów i wakacji. Jednocześnie deklarujemy kontynuowanie rozmów z organizatorami transportu w sprawie ustalenia stałych podwyżek wynagrodzeń od przyszłego roku – mówi Adam Pawlik, prezes zarządu Polregio.

Zarząd spółki prowadzi rozmowy ze Stroną Społeczną w celu wypracowania korzystnych, długofalowych rozwiązań dla pracowników.