Duże zainteresowanie wykonaniem napraw P4 szynobusów Kolei Mazowieckich

Duże zainteresowanie wykonaniem napraw P4 szynobusów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu dotyczącym wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 pięciu spalinowych autobusów szynowych.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia był podzielony na trzy zadania. O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena – waga 80 pkt, okres udzielonej gwarancji jakości na prace wykonane – waga 10 pkt oraz termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowego autobusu szynowego – waga 10 pkt.

Zadanie nr 1 dotyczyło wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 trzech spalinowych autobusów szynowych SA135-021, SA135-022 oraz SA135-024 wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres naprawy (w tym uzupełnienie braków), wykonanie modyfikacji oraz wymiany wszystkich kół monoblokowych wraz z kompletem tarcz hamulcowych w pojeździe typu 214Mb SA135-024.

Na sfinansowanie tej części zamówienia mazowiecki przewoźnik zamierzał przeznaczyć 4 798 488,3 zł

Oferty złożyli:

Pesa Mińsk Mazowiecki – 5 371 779 zł brutto. Firma zadeklarowała udzielenie gwarancji na 18 miesięcy oraz termin wykonania prac nie dłuższy niż 54 dni kalendarzowych,

Serwis Pojazdów Szynowych –  5 863 164 zł brutto. Firma zadeklarowała udzielenie gwarancji na 18 miesięcy oraz termin wykonania prac nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych,

Konsorcjum CSI Invest oraz RS Moblility – 5 790 594 zł brutto. Konsorcjum zadeklarowało udzielenie gwarancji na 18 miesięcy oraz termin wykonania prac nie dłuższy niż 54 dni kalendarzowych.

Zadanie nr 2 dotyczyło wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 jednego spalinowego autobusu szynowego typu 222M serii SA222-002 wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres naprawy (w tym uzupełnienie braków), wykonanie modyfikacji oraz wykonania przeglądu zespołu napędowego.

Na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowieckie przeznaczyły 2 707 906,50 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Newag – 5 940.900 zł brutto. Nowosądecki producent zaproponował zadeklarował udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy, a termin wykonania prac na 70 dni kalendarzowych;
  • Serwis Pojazdów Szynowych – 4 378 800 zł brutto. Firma zadeklarowała udzielenie gwarancji na 18 miesięcy oraz termin wykonania prac nie dłuższy niż 70 dni kalendarzowych.

Zadanie nr 3 dotyczyło wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 jednego spalinowego autobusu szynowego typu VT628 serii VT628-009/019 wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres umowy (w tym uzupełnianie braków) oraz wykonania obręczowania 4 zestawów kołowych.

Budżet jaki przewoźnik zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2 446 519,20 zł. Jedyną ofertę w wysokości 2 577 465 zł brutto złożyło konsorcjum CSI Invest oraz RS Mobility, które zaproponowało udzielenie gwarancji na 12 miesięcy. Prace mają zostać wykonanie w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych.