Minister Adamczyk odznaczył zasłużonych funkcjonariuszy SOK

Minister Adamczyk odznaczył zasłużonych funkcjonariuszy SOK

W Przemyślu odbyła się prezentacja formacji i sprzętu Straży Ochrony Kolei w ramach akcji „Bezpieczni w podróży”. Wręczono także odznaczenia szczególnie zasłużonym funkcjonariuszom. W 2023 r. SOK obchodzi 105. rocznicę powołania. 

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zapewniają bezpieczeństwo pasażerów na polskiej kolei w każdym regionie kraju. Dbają Państwo o to, aby ruch pasażerski, a także ruch towarowy przebiegał bez zakłóceń. Dziękuję za Państwa codzienną niełatwą służbę – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że polska Straż Ochrony Kolei stanowi wzór do naśladowania dla innych tego typu formacji na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Przypomniał rolę, jaką pełnili funkcjonariusze w pierwszych dniach po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy na stację w Przemyślu docierały tysiące uchodźców.

Szef KPRM Marek Kuchciński podkreślał znaczenie Straży Ochrony Kolei w regionach przygranicznych oraz konieczność prowadzenia inwestycji w rozwój służby.  Międzynarodowe przewozy pasażerskie i towarowe przy zwiększającym się ruchu oraz zwiększającej liczbie czynnych przejść granicznych muszą być dobrze zabezpieczane: i to bezpieczeństwo zapewnia Straż Ochrony Kolei. Wkrótce w Przemyślu zostaną przeprowadzone inwestycje w zaplecze tej służby – tak, aby funkcjonariusze mogli być jeszcze skuteczniej szkoleni i jeszcze lepiej służyć Polsce — powiedział minister Kuchciński.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w asyście Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego wręczył odznaczenia zasłużonym funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei.

Dziękuję za wysiłek, determinację i dobre wyszkolenie. Dziękuję za patriotyzm i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji — powiedział odznaczonym minister Adamczyk.

Pierwsza w Polsce Straż Kolejowa została powołana 18 listopada 1918 r., na wniosek Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej, przez Ministerstwo Kolei Żelaznych. Na czele nowej formacji stanął Emil Rauer. Była to jedna z pierwszych służb powołanych przez niepodległą Rzeczpospolitą. Dzisiaj Straż Ochrony Kolei działa w oparciu o zapisy ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2023 r.