Związkowcy w Polregio przygotowują się do strajku generalnego

Związkowcy w Polregio przygotowują się do strajku generalnego

Podpisaniem protokołu rozbieżności kończącym spór zbiorowy w Polregio zakończyło się kolejne spotkanie stron przedstawicieli związków zawodowych z zarządem przewoźnika. Od 12 kwietnia 2022 r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy ogłasza pogotowie strajkowe i przygotowania do strajku generalnego.

W związku z brakiem porozumienia w kwestii podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Polregio i podpisanym protokołem rozbieżności kończącym spór zbiorowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy w Polregio podjął uchwałę w sprawie przygotowań do strajku generalnego we wszystkich Zakładach Spółki oprócz Centrali Spółki.

W związku z powyższym z dniem 12 kwietnia 2022 ogłoszone zostaje Pogotowie Strajkowe we wszystkich Zakładach Spółki.

Związkowcy polecają oflagować flagami związkowymi miejsca pracy.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w najbliższym czasie przekaże informację o terminie strajku.

Przypomnijmy, że podczas Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Kielcach, prezes Polregio Artur Martyniuk poinformował, że koszt wdrożenia podwyżek dla pracowników Polregio to ok.130 mln zł. Strona społeczna oczekiwała podwyżek w wysokości 700 zł od 1 grudnia 2021 roku. Podczas spotkań mediacyjnych, związkowcy byli gotowi do wdrożenia tej kwoty w dwóch etapach 400 zł od 1 grudnia 2021 r. oraz 300 zł od 1 września 2022 r