KD wysyłają 6 autobusów szynowych na P3-2 wraz z pracami dodatkowymi

KD wysyłają 6 autobusów szynowych na P3-2 wraz z pracami dodatkowymi

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 czterech autobusów szynowych serii SA134 oraz dwóch autobusów szynowych serii SA135 wraz z pracami dodatkowymi.

Zadanie obejmuje m.in.; wymianę na nowe poduszek powietrznych II stopnia sprężynowania na wszystkich wózkach, wymiana na nowe chłodnic zespołu napędowego i chłodnic intercoolera a także naprawę główną silników spalinowych, przekładni głównych i osiowych.

Przewoźnik oczekuje aby wybrany wykonawca wykonał prace wykraczające poza zakres określony w DSU tj: naprawę malatury i drobnych uszkodzeń poszycia, która następnie ma zostać zabezpieczona podwójną powłoką antygraffitti.

We wnętrzu pojazdy wykonawca ma wymienić uszkodzoną wykładzinę podłogowąna nową, trudnościeralną a także przeprowadzić kompleksowy przegląd układów klimatyzacji.

Dolnośląska spółka, oczekuje, że wykonawca wykona obsługę techniczną poziomu utrzymania P3-2 każdego z pojazdów  w terminie nie dłuższym niż: do 40 dni roboczych od dnia przekazania każdego z pojazdów SA134 oraz do 35 dni roboczych dla każdego z pojazdów SA135.

W ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje wymiany kół monoblokowych w zestawie kołowym, wymiany tarcz hamulcowych w zestawie kołowym, wymiany osi w zestawie kołowym jak również przełożenie przekładni osiowej.

Po wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.

Koleje Dolnośląskie wymagają aby przedmiot umowy w pełnym zakresie został wykonany w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania oferty  moja 4 maja 2022 r o godz 12:00

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena.