Warsztaty z oceny zgodności podsystemów instalacji stałych

Warsztaty z oceny zgodności podsystemów instalacji stałych

W najbliższy czwartek,8 października 2020 r. odbędą się warsztaty z oceny zgodności podsystemów instalacji stałych. Ze względu na epidemię koronawirusa szkolenia nadal organizowane będą zdalnie.

Warsztaty mają służyć wykonawcom inwestycji infrastrukturalnych i inwestorom w zdobyciu i ugruntowaniu wiedzy odnośnie oceny zgodności podsystemów Infrastruktury Energia i Sterowanie – urządzenia przytorowe.  Będą także okazją do wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości w tych sprawach. Zakres szkolenia obejmować będzie proces weryfikacji WE podsystemu i proces uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji. Omówione zostaną obowiązki i odpowiedzialności poszczególnych uczestników tych procesów z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń pracowników Urzędu Transportu Kolejowego zajmujących się oceną wniosków o wydanie zezwolenia. Analizie poddane zostaną najczęstsze błędy i braki w dokumentacji. Zaprezentowane i omówione zostaną listy kontrolne stosowane przez Urząd do oceny wniosków. Warsztaty uwzględniać będą zmiany wynikające z filaru technicznego IV pakietu kolejowego.

Na warsztaty można zapisywać się na stronie ABK.

Na stronie internetowej UTK opublikowane zostaną wkrótce informacje o kolejnych szkoleniach.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.