A. Bittel: koniec modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom planowany jest w 2023 roku

A. Bittel: koniec modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom planowany jest w 2023 roku

Poseł Andrzej Kosztowniak skierował interpelację do Ministerstwa Infrastruktury ws. modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Radomia. Poseł pytał m.in. kiedy planowane jest finalne zakończenie remontu całego odcinka łączącego oba miasta.

W swojej interpelacji poseł Kosztowniak pyta również ministra Adamczyka na jakim etapie są bieżące prace, czy występują jakiekolwiek opóźnienie, a także jaki jest przewidywany czas podróży pomiędzy Warszawą a Radomiem po zakończeniu prac remontowych?

Jak napisał w odpowiedzi na interpelacje poselską Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury zakończenie prac związanych z modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Radom planowane jest w 2023 rok.

Bittel poinformował, że prace budowlane na odcinku Piaseczno Czachówek Płd. zostały zakończone. Natomiast od 30 sierpnia br. na odcinku Czachówek Płd. – Warka przywrócony został ruch pociągów po drugim torze. Realizowana jest budowa wiaduktu drogowego w Warce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 731, budowa przystanku Warka Miasto oraz wiaduktu w miejsce likwidowanego przejazdu w km 56,844.

Jak dodał minister na odcinku Warka – Dobieszyn wykonane zostały wszystkie obiekty inżynieryjne oraz prace w torze nr 1, a obecnie trwają prace związane z montażem sieci trakcyjnej oraz budową toru nr 2. Zrealizowane zostały również prace budowlane związane z budową peronów. Na odcinku Dobieszyn – Radom zrealizowana została budowa części nowego toru nr 1, montaż części rozjazdów oraz konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

– Wykonawca wykonał także część prac przy obiektach inżynieryjnych. Do km 92,552 toru nr 1 zrealizowane zostały również roboty związane z budową peronów – napisał Bittel.

Minister w odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Kosztowniaka poinformował, że czas realizacji inwestycji uzależniony jest od uzyskania brakującej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla odcinka od km 58,100  do km 79,251 decyzja została już wydana  przez Wojewodę Mazowieckiego. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji na pozostały odcinek, tj. od km 79,251 do km 100,850, co pozwoli na przeprowadzenie robót w zakresie uzyskania przejezdność na odcinku Warka –    Radom.

– Przedłużająca się  procedura w  sprawie wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę, wynika z konieczności opracowania nowej mapy dla celów projektowych. W maju 2020 r. na etapie przygotowywania wniosku o pozwolenie na budowę wykonawca wystąpił do Urzędu Miasta Radomia o uzgodnienie aktualizacji mapy do celów projektowych. W odpowiedzi na wniosek urząd poinformował, że należy wykonać projekt budowlany na  nowej mapie. W sierpniu 2020 r. wykonawca uzyskał mapę do celów projektowych. Obecnie sprawę  ma rozpatrzyć Zespół Uzgadniania Dokumentacji Urzędu Miasta  Radomia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przejezdność na  odcinku Warka –   Radom powinna zostać uzyskana w ciągu5 miesięcy – dodał Bittel

Jednocześnie minister Andtrzej Bittel poinformował, że po zakończeniu modernizacji  oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń,  czas podróży na trasie z Warszawy do Radomia będzie mógł zostać skrócony ze 115 minut do około75 minut dla pociągów regionalnych, a dla pociągów dalekobieżnych będzie jeszcze krótszy, co uzależnione jest od rodzaju i właściwości trakcyjnych taboru użytego przez przewoźników kolejowych oraz ich polityki przewozowej.