W Łodzi trwa budowa komór startowych dla tarcz TBM [galeria]

W Łodzi trwa budowa komór startowych dla tarcz TBM [galeria]

Komora startowa dużej tarczy TBM osiągnęła docelową głębokość 30 m. Budowana jest komora dla małej TBM i wyjazdy z podziemnych tras. Montowane są maszyny do drążenia tuneli. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł realizowana w Łodzi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększy możliwości kolei w relacjach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Projekt jest współfinansowany z unijnych środków POIiŚ.

Krajowy Program Kolejowy o wartości blisko 76 mld zł obejmuje m.in. projekty zwiększające możliwości podróży koleją w obszarach największych węzłów kolejowych.

– Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego to inwestycja współfinansowana z Funduszy Europejskich, która będzie miała istotny wpływ na rozwój aglomeracji i całego regionu. Ten tunel połączy też Polskę, dzięki lepszym warunkom do szybszych przejazdów pociągów dalekobieżnych – powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Podziemne połączenia kolejowe ze stacji Łódź Fabryczna znacznie zwiększą liczbę pociągów i ofertę podróży.

– Budowa kolejowych tuneli w Łodzi, to kolejny krok do zwiększenia możliwości łódzkiego węzła kolejowego i pełnego wykorzystania potencjału kolei. Inwestycja, która stawia wysokie wymagania wykonawcom i angażuje najnowszą technikę, spełnia cele Krajowego Programu Kolejowego, czyli zapewnienie atrakcyjnej, bardziej dostępnej oferty podróży w aglomeracjach oraz na krajowej i międzynarodowej sieci kolejowej – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawca przygotowuje komory startowe dla dużej i małej maszyny drążącej TBM (ang. Tunel Boring Machine). Inwestycja prowadzona jest równocześnie w kilku miejscach. W rejonie ul. Stolarskiej i Odolanowskiej okrągła konstrukcja szybu wschodniego sięgnęła maksymalnej głębokości 30 m. Z tej komory duża tarcza (średnica 13 m) rozpocznie drążenie dwutorowego tunelu w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Z szybu wydobyto już ponad 20 000 m3 ziemi. W kolejnym etapie wykonawca przygotuje tzw. płytę denną o grubości ok. 2 m i średnicy 30 m.

W szybie zachodnim dla mniejszego TBM betonowane są ściany szczelinowe. Równocześnie maszyny pracują przy budowie łącznika między szybem wschodnim (dla dużej TBM) i zachodnim (dla małej TBM).

Wykonawca pracuje również w lokalizacji przy ul. Długosza. Ekipy wykonują ściany szczelinowe wykopu. To miejsce, z którego mniejsza tarcza ruszy w kierunku ul. Stolarskiej. Kolejny plac budowy jest w okolicy ul. Skarpowej, gdzie będzie się kończył jednotorowy tunel do Łodzi Żabieńca. Rozpoczęto już budowę komory. Zaangażowany jest, podobnie jak na innych lokalizacjach, specjalistyczny sprzęt.

Reaktywacja  „mechanicznych kretów”

Po sprawdzeniu i odbiorze maszyn u producenta, TBM rozłożone na części przypłynęły i przyjechały z Niemiec do Łodzi. Składanie „mechanicznych kretów” postępuje wraz z pracami przy komorach. Złożone tarcze zaczną drążyć tunele po przygotowaniu komór startowych. Pierwsze prace zaplanowano w grudniu. Duża maszyna o średnicy ponad 13 m i długości 110 m wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m – odcinek od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej.

Mniejsza tarcza wydrąży 4 jednotorowe tunele o łącznej długości ok.4,5 km i średnicy 8,5 m. Rozpoczęcie drążenia przewidziano z rejonu ul. Długosza w kierunku ul. Stolarskiej. Następnie maszyna zostanie obrócona i zacznie pracę do stacji Łódź Żabieniec.

Obudowa tuneli już jest produkowana. Koło Mszczonowa ruszyła produkcja 30 tys. elementów obudowy tunelu tzw. tubingów. Na specjalnej taśmie codziennie może powstać ponad 100 elementów. Sukcesywnie będą transportowane na plac budowy. Więcej informacji o tubingach: https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/kolejowe-podroze-w-tubingach-ruszyla-produkcja-elementow-tuneli-w-lodzi-4854/

Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa).

Budowa kolejowych tras metodą TBM

Wykorzystywana w budowie tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza „mechanicznego kreta” obraca się 3 razy na minutę i rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwaniem się tarczy powstaje przestrzeń, w której układane są kolejne pierścienie z tubingów. W ciągu doby maszyna może ułożyć około 10-15 m obudowy tunelu. Konstrukcja TBM zapobiega osiadaniu terenu i drganiom, minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską.

Tunel w Łodzi – dobre kolejowe połączenia w Polsce

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni efektywny system kolejowych połączeń międzyregionalnych oraz szybsze połączenie przez centrum miasta. Dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W ramach projektu powstaną nowe przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże.

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.