Trakcja nie wypłacić dywidendy

Trakcja nie wypłacić dywidendy

Zarząd Trakcji podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto spółki za 2021 rok w wysokości 3 854 534,70 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Spółka informuje, że zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej celem wydania oceny przyjętej rekomendacji. Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji.

W 2021 roku Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 792,762 mln zł, które wzrosły o 21% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszt własny sprzedaży w omawianym okresie wzrósł o 15% i osiągnął wartość 777,471 mln zł. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 1,9% natomiast w analogicznym okresie 2020 r. osiągnęła wartość -3,8%. Zysk brutto ze sprzedaży w 2021 r. wyniósł 15 291 tys. zł i zwiększył się o 39 791 tys. zł, czyli o 162% w porównaniu do 2020 r. Zysk netto wyniósł 3 854 534,70 zł.

Przypomnijmy, że Trakcja jeszcze w tym roku może zmienić większościowego udziałowca, którym mogą zostać PKP Polskie Linie Kolejowe.