Stacja Muzeum odnowiła sześć zabytkowych lokomotyw

Stacja Muzeum odnowiła sześć zabytkowych lokomotyw

W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie sześciu lokomotyw ze skansenu Stacja Muzeum. Odnowione zostały następujące pojazdy: parowozy OKi1-28 oraz Ty42-120, parowóz bezpaleniskowy TKb(b) 10282, lokomotywy spalinowe SM15-017,  SM25-002 a także SM41-190.

Prace były prowadzone na miejscu od połowy września przez firmę Techservice Arkadiusz Wójt i polegały m.in. na: oczyszczeniu powierzchni z warstw malarskich oraz korozji, pracach spawalniczo-naprawczych poszycia, wymianie desek podłogowych i szyb w budkach/kabinach maszynisty, uzupełnieniu niektórych brakujących elementów, renowacji tablic znamionowych,
przywróceniu historycznego malowania, naniesieniu oznaczeń taborowych, zabezpieczeniu powierzchni lakierem bezbarwnym anty graffiti.

Koszt zadania wyniósł 813 030,00 zł brutto. Fundatorem prac konserwatorsko-restauratorskich były Polskie Koleje Państwowe S.A.