Blisko 400 mln zł na kolej w budżecie województwa małopolskiego na rok 2021

Blisko 400 mln zł na kolej w budżecie województwa małopolskiego na rok 2021

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok. W przyjętej uchwale najwięcej środków, 918 mln zł zostanie przeznaczonych na transport i łączność, z czego na przewozy kolejowe zarezerwowano 391 milionów zł.

Na jakie cele zostaną przeznaczone środki z budżetu województwa?

– 170,9 mln zł to dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – poinformował „Kolejowy Portal” Michał Drewnicki,  rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Na serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ) – przeznaczono 3 152 000 zł, na serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie wygospodarowano 511 877 zł. Na serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej” wygospodarowano kolejne 531 250 zł

W budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2021 r. w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zapisano także ponad 200 mln zł na zakup taboru kolejowego.

– Na zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju Kolei Małopolskich (POIiŚ 2014-2020) przeznaczono 94 286 814 zł a na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych – Działanie 4.5 RPO kolejne 109 612 801 zł – wymienia Drewnicki.

W ramach budżetu dokapitalizowana zostaną także Koleje Małopolskie.

– Na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją przez spółkę Projektu pn.: „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” województwo przeznaczy 7 547 000 zł – dodaje Drewnicki.

Na współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 zabezpieczono kolejne 4 505 576 zł

Dochody budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok wyniosą  ponad 1 miliarda 757 mln zł. Wydatki wyniosą natomiast blisko 2 miliardy 200 mln zł.