Pomorskie kupi od Newagu kolejny nowy ezt

Pomorskie kupi od Newagu kolejny nowy ezt

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął dziś decyzję o zakupie trzeciego elektrycznego zespołu trakcyjnego w ramach umowy zawartej ze spółką Newag w sierpniu br. Jest to pierwszy krok do pełnego wykorzystania zamówienia na dostawę pojazdów do obsługi przewozów pasażerskich w regionie.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął dziś uchwałę w sprawie skorzystania z prawa opcji zwiększającego przedmiot zamówienia umowy z dnia 23 sierpnia 2022 roku na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym (EZT) do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich. Zgodnie z zapisami ww. umowy, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Newag. z siedzibą w Nowym Sączu, postanowiono zwiększyć przedmiot zamówienia realizowanego przez podmiot Newag o dostawę kolejnej jednej sztuki fabrycznie nowego EZT typu 1 (do obsługi przewozów regionalnych) po cenie jednostkowej podanej przez wykonawcę w ofercie dla tego typu pojazdu (czyli 25.900.000 zł netto).

Tym samym dokonano pierwszego kroku do pełnego wykorzystania zamówienia na dostawę nowego taboru kolejowego, tak potrzebnego w naszym regionie. Kolejne decyzje dotyczące zwiększenia zamówienia o dodatkowe pojazdy będą podejmowane w roku 2023. Kontrakt przewiduje możliwość dostarczenia do 29 sztuk dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Z rozmów z przedstawicielami spółki Newag wiemy, że dostawa pierwszych dwóch zamówionych pojazdów zostanie przyśpieszona i dotrą one do nas w grudniu 2023 roku, a nie w 2024 roku. Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy umowę z tak solidnym partnerem – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W tym samym przetargu oprócz zamawianych właśnie składów Samorząd Województwa planuje również zakup składów dedykowanych do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Pojazdy te będą mieć:

  • więcej par drzwi na człon – trzy zamiast dwóch (umożliwi to szybszą wymianę pasażerów)
  • przyśpieszenie ma wynosić między 1,1 m/s2,a 1,2 m/s2

Planujemy kupić 20 nowych pojazdów o tych parametrach.

Przypomnijmy, że cztery tygodnie temu Zarząd Województwa Pomorskiego wysłał do PKP SKM Trójmiasto pisma, w którym zaproponował przejęcie od spółki projektu zakupu 10 nowych EZT. Akceptacja takiego rozwiązania pozwoliłaby na zakup nawet jeszcze 7 dodatkowych EZT w przyszłym roku i kolejnych w następnych latach. Do dzisiaj Urząd Marszałkowski nie otrzymał od PKP SKM odpowiedzi.